Thomassen kan bli fylkesordfører

Lillesands ordfører Arne Thomassen er innstilt som Høyres kandidat til vervet som fylkesordfører på Agder. Valget skjer på Agder Høyres nominasjonsmøte i slutten av november. Thomassen har fått sterk støtte fra partifeller på tvers av regioner og kommuner.

Arne Thomassen
Foto: NRK