Styrer unna fastlegeyrket

Kommunene sliter med å få fastleger, og også større byer som Kristiansand sliter med å få kvalifiserte søkere. Kommuneoverlege Dagfinn Haarr sier det nå må legges til rette på en helt annen måte for å få unge, dyktige leger inn i kommunene. Les mer.

Unge leger ønsker i mindre grad å jobbe som fastlege. Derfor opplever nå også større byer som Kristiansand problemer med å få nok kvalifiserte fastleger.