Strømledning falt ned på E39

En strømledning har falt ned på tvers over E39 Lindlandstunnelen i Kvinesdal. Det er full stans i trafikken. Vegtrafikksentralen er varslet.