Hopp til innhold

Sterk økning i antall foreldre på trygd

Flere og flere forsørgere i Kristiansand må få hjelp fra staten. På tre år har antall sosialhjelpsmottakere med barn økt med nesten 50 prosent.

Elisabeth Engemyr

NAV-leder i Kristiansand, Elisabeth Engemyr, er bekymret for utviklingen i kommunen, men mener det er flere årsaker til økningen av sosialhjelklienter.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det er en uheldig utvikling som vi er nødt til å se nærmere på, sier rådgiver hos helse- og sosialdirektøren, Kristin Skjelbred til NRK.

En fersk rapport viser at det de siste tre årene har vært en økning på 45 prosent av sosialhjelpsklienter med barn i Kristiansand.

I 2012 var det 470 personer med forsørgeransvar for barn som mottok sosialhjelp, i dag er det samme tallet 680 personer.

Barnefattigdom – en nasjonal tendens

Ifølge Skjelbred er økt barnefattigdom en tendens som vises over hele landet, og at Kristiansand i så måte ikke gjør det dårligere enn andre steder i Norge.

– Foreldre på sosialhjelp er en nasjonal tendens, og statistikken bekrefter at dette også er en utfordring i Kristiansand. Men vi har ikke noe grunn til å tro at det er noe større problem her enn i andre kommuner, sier hun.

En utfordrende oppgave

NAV-leder i Kristiansand, Elisabeth Engemyr, mener det er flere årsaker til økningen av sosialhjelklienter.

Hun peker blant annet på at det er flere innvandrere med ikke-vestlige bakgrunn i kommunen, i tillegg til en stadig økende arbeidsledighet. Nå satser NAV Kristiansand knallhardt på å få folk tilbake i arbeid, og lover fullt fokus på denne gruppen fremover.

– Her er det gruppe vi må prioritere enda høyere enn det vi har gjort. For mange av disse er det å få arbeid og aktivitet i hverdagen viktig, sier Engemyr.

Hun innrømmer at oppgaven er utfordrende med tanke på dagens arbeidsmarked, men vil ikke svartmale situasjonen helt.

– Ja, det er utfordrende. Men selv om det er mange som mister jobben, er det mange som får jobb også. Vi ser at det er mange muligheter, betrygger hun.

Egen familiekoordinator

Wenche Pedersen Dehli

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand, Wenche Dehli, forteller at NAV og Kristiansand kommune er i gang med et prosjekt for å hjelpe familier som sliter.

Foto: Kristiansand kommune

Som en direkte følge av at det har blitt betydelig flere sosialhjelpsmottakere med barn i Kristiansand de siste årene, er nå både kommunen og NAV i gang med å iverksette et prosjekt for å hjelpe familier hvor foreldre er psykisk syke.

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand, Wenche Dehli, tror de kan hjelpe mange ved å være bevisst på problemet.

– Nå skal vi gå gjennom de ulike tiltakene vi har, og se på muligheten til familier som sliter kan få en egen koordinator, forteller Dehli.

Tilbudet skal i hovedsak være kommunal, men helse- og sosialdirektøren vurderer også å koble inn frivillige- og profesjonelle aktører.

– Vi har et ansvar for at det blir godt koordinert, at tilbudene og tiltakene som familien får henger sammen og er meningsfulle, understreker hun.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Lett å få flyskrekk av dette - men det finnes råd 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 1,6 kr
Dyrest kl. 18 1,95 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %