Hopp til innhold

Unicef: Antall fattige barn kan reduseres med 27 prosent

Antall fattige barn i Norge hadde blitt redusert med 27 prosent hvis barnetrygden hadde blitt justert i tråd med lønnsveksten, mener Unicef.

Regjeringen presenterte tiltak mot barnefattigdom

Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF la onsdag fram strategien for barn som lever i fattigdom. Unicef mener noe mangler.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Onsdag la regjeringen fram tiltak for å reduserere barnefattigdom. Statsminister Erna Solberg lovet 106 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett til å jevne ut forskjellene, og det skal legges vekt på fritids- og ferieaktiviteter for barn.

Ivar Stokkereit

Juridisk rådgiver i Unicef Ivar Stokkereit.

Foto: UNICEF

Mange gode tiltak, men noe mangler, sier Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i Unicef.

– Det de ikke gjør noe med, er fattigdommen i seg selv. Dersom vi hadde tilbakeført barnetrygden i dag til 1996-nivå og gjeninnført en del av de tiltakene som lå i barnetrygden den gangen, ville vi kunne hatt 27 prosent færre fattige barn i Norge i dag.

– Det viser at å styrke barnetrygden kan være det viktigste tiltaket for å redusere antall fattige barn i Norge, sier han.

Samme nivå som i 1996

I 1996 fikk en enslig forsørger med ett barn 17.000 kroner i året i barnetrygd. Det var med tillegg som i dag er fjernet, småbarnstillegg og forsørgertillegg.

SSB har regnet ut at en enslig forsørger med et barn får 15.000 kroner.

Barne- og likestillingsdepartementet sier enslige forsørgere får en ekstra barnetrygd, dermed 23.280 kroner.

SSB har regnet gjennomsnittelig trygd og ikke maksimal trygd for enslige.

Hadde barnetrygden blitt justert etter grunnbeløpet i folketrygden (lønnsvekst), ville de fått 36.000 kroner, viser utregninger Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort på vegne av Unicef.

– Det viser jo hvordan mulighetene til å delta aktivt i samfunnet for barn som vokser opp med forsørgere som ikke har arbeid, har blitt redusert, sier Stokkereit.

Vil ha foreldrene i arbeid

Solveig Horne

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne vil ha foreldrene i arbeid.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne er mer opptatt av å skaffe jobb til foreldrene.

– Det viktigste vi kan gjøre for å få redusert fattigdommen er å få foreldrene ut i arbeid og ha en trygg og god arbeidslinje, sier Horne til NRK.

Hvis man ikke gjør noe med selve inntekten til familiene, gjør man da noe med selve grunnen til at barn er fattige?

– Regjeringen jobber jo med å få på plass et godt og stabilt arbeidsliv, der det skal lønne seg å arbeide. Det er det viktigste tiltaket vi kan gjøre for foreldrene, sier Horne.

Stokkereit forteller at det i stor grad er barn med innvandrerbakgrunn som lever i fattigdom.

– Dette er familier vi som samfunn i liten grad har vært i stand til å finne arbeid til. Da er det viktig at vi har andre trygdeytelser og andre velferdsordninger som er i stand til å gi disse personene gode inntekter, som kan sikre at deres barn slipper å vokse opp i fattigdom, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ