Hopp til innhold

Slik vil de bremse barnefattigdommen

Unicef mener økt barnetrygd kunne redusert barnefattigdom med 27 prosent. Barneombudet vil prioritere gratis barnehage og SFO for vanskeligstilte familier.

Barneombud Anne Lindboe

BER OM GRATIS BARNEHAGE OG SFO: Barneombud Anne Lindboe vil ha gratis barnehage og SFO for fattige familier.

Foto: Beate Riiser / NRK

Valglogo

Siden Kristin Halvorsen i 2005 uttalte at regjeringens mål var å avskaffe fattigdom, har antall barn som vokser opp i fattigdom økt med over 15.000. Ingen regjering har klart å hindre dette.

– Det er en veldig alvorlig utvikling. Det å vokse opp i fattigdom, det å være annerledes har stor omkostninger, sier barneombud Anne Lindboe til NRK.

Ifølge SSB vokser 84.300 barn opp i fattigdom i Norge. Barna forteller om en oppvekst på siden av samfunnet.

– Det betyr at mange ikke går i bursdagsselskaper, tør ikke ha med venner hjem fordi det er så dårlige boforhold, får kanskje ikke være med på fritidsaktiviteter og blir rett og slett ekskludert fra de andre i klassen. Det er veldig vondt for de barna som opplever å bli ekskludert fra fellesskapet, sier Lindboe.

Refset av Riksrevisoren

Solveig Horne (Frp)

SATT NED UTVALG: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) har satt ned et utvalg som skal se på alle støtteordninger til barnefamilier.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

I fjor kom Riksrevisjonen med kritikk av kommunenes arbeid mot barnefattigdom. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) erkjenner at det har sviktet.

– NAV har ikke vært flinke nok til å se barna i vurderingen av sosialhjelp. Jeg har nettopp vært i Moss der de har innført barnekonvensjonen i NAV, og de ansatte melder om en aha-opplevelse, sier Horne.

Hun påpeker at det viktigste er at foreldrene er i arbeid.

Horne viser også til regjeringens tilskuddsordning på 146 millioner kroner. Den skal bidra til at barn, ungdom og deres familier kan få være med på fritidsaktiviteter og få ferietilbud.

I sommer satt Horne ned et utvalg som skal gjennomgå støtten som barnefamilier får.

Fra denne høsten har alle familier med lavinntekt rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehage for fire- og femåringer.

– Kunne redusert fattigdommen med 1/4

Ivar Stokkereit

PRIORITERER BARNETRYGD: Juridisk rådgiver i Unicef, Ivar Stokkereit.

Foto: Privat

Barneombudet mener ordningen må gjelde alle barn, ikke bare fire- og femåringene. De ønsker også gratis SFO.

Unicef vil prioritere økt barnetrygd. Den har ikke vært justert på 20 år.

– Økning i barnetrygden er det viktigste politikerne kan gjøre i bekjempelsen av barnefattigdom. Antall fattige barn i Norge hadde blitt redusert med 27 prosent hvis barnetrygden hadde blitt justert i tråd med lønnsveksten, sier juridisk rådgiver i Unicef, Ivar Stokkereit.

– Det vil da være en rekke velstående som får økt barnetrygd. Hvorfor ikke bruke penger på dem som trenger det?

– Unicef mener barnetrygden må styrkes som en universell ordning, svarer Stokkereit, som mener redusert foreldrebetaling må komme i tillegg.

Enslige forsørgere med lavinntekt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger