Reagerer på vegvesenets planer om å stenge tre E39-tunneler

– Dette er ikke godt nok, vi trenger alternativer, sier lokalpolitikerne om omkjøringen bilistene må ta når vegvesenet stenger tre E39 tunneler i Flekkefjord.

Tunellen
Foto: Lars Gunnar Eie/NRK Sørlandet

Det er Austadtunnelen, Drangeidtunnelen og Logatunnelen som skal stenges tre måneder i 2015 grunnet vedlikehold og sikkerhetstiltak.

– Det virker bare helt usannsynlig at det kan gå bra, sier Anne Margrethe Larsen (V). Hun og Anne Bystadhagen (Ap) reagerer sterkt på omkjøringen som vegvesenet har lagt frem under oppgraderingen av tunnelene.

Smal omkjøring

– Det er kun en kjørebane og det er dette som er den store problematikken. Hvordan kan man med fem tungtransporter på rad den ene veien og sommertrafikken den andre veien, kunne klare å opprettholde et godt trafikkgrunnlag? sier Larsen.

Det må være andre alternativer. Kan man ikke jobbe på nettene

Anne Margrethe Larsen (Ap)

Oppgraderingene til 150 millioner skulle først ta fem måneder, nå har Statens vegvesen sagt at de kan gjøre det på tre måneder.

– Spesielt i forhold til de myke trafikantene er dette bekymringsverdig. I planene står det at veien må lysreguleres og da i forhold til den store tungtransporten så virker dette veldig utfordrende, sier arbeiderpartiets Bystadhagen.

Eneste alternativ

– Dette er den eneste omkjøringen som finnes, det er ingen andre alternativer, sier prosjektleder i Statens vegvesen Jan Helge Egeland.

Tuneller stengt

Anne Margrethe Larsen (V) og Anne Bystadhagen (Ap) vil ha en gjennomgang av vegvesenets planer for omkjøringen i Flekkefjord da tre tunneler på E39 skal stenges.

Foto: Svein Sundsdal/NRK Sørlandet

Han har forståelse for lokalbefolkningens bekymringer, men at de skal gjøre så godt de kan for å bli fort ferdig.

– Vi skal jobbe dag og natt for å gjøre dette så fort som mulig. Vi har gjort noen tiltak allerede der vi har klart å senke tiden da tunnelene er stengt fra fem til tre måneder. Det betyr at vi kan åpne tunnelene 18. juni da trafikkøene pumper som mest, sier Egeland.

Jobbe på natten

– Det må være andre alternativer. Kan man ikke jobbe på nettene eller i hvert fall på en annen tid av året da det ikke er like stort press på veien, sier Larsen.

Prosjektleder Egeland sier at det å jobbe på natten er et dårlig alternativ.

– Det vil kreve mye mer av oss å gjøre alt på natten og det ville i tillegg tatt betraktelig lengre tid enn det gjør med dagens planer, sier han.

Planene er en del av et krav i tunnelsikkerhetsforskriften om en rekke sikkerhetstiltak som skal gjøres i de tre tunnelene.

Ambulanse

– Det er klart at det kan bli utfordrende for oss når en veistrekning skal holde stengt så lenge, sier Helge Abrahamsen leder for prehospitale tjenester på sykehuset i Flekkefjord om ambulanse og transport av pasienter på veistrekningen.

Abrahamsen sier de har opplevd dette før og er ikke bekymret for at det skal hindre deres arbeid.

– Det skal nok gå bra, men vi er jo avhengig av at bilistene slipper oss frem og at vegvesenet kan slippe oss gjennom tunnelen når det er alvorlig. Vi bruker jo også luftambulanse med de mest kritiske pasientene, sier han.

Saken er tatt opp i fylkesutvalget av Larsen og Bystadhagen der de ønsker en gjennomgang av saken og en forklaring fra vegvesenets side på hvordan de ønsker å løse dette.

– Det vi som bor her reagerer på er at all den trafikken skal sendes via en liten smal vei. Vi vet at lokalbefolkningen tenker på dette og er bekymret, sier Larsen.