Rusavhengige får ikke hjelpen de har krav på

Sørlandet sykehus sparer penger på å la ruspasienter stå for lenge i kø. Helsetilsynet sier sykehuset bryter loven.

Sørlandet sykehus
Foto: NRK

Helsetilsynet har avslørt at Sørlandet sykehus bryter loven, når de gir ruspasienter behandlingsfrist for langtidsbehandling.

Narkomane og alkoholikere får tildelt ventetid på opp til ett år, selv om de trenger hjelp raskere. Årsaken er at pasientens behandlingsfrist tilpasses lange køer på institusjonene.

– Lovbrudd

Jan Fredrik Andresen

Direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet sier det ikke er tvil om at sykehuset begår lovbrudd. Han er spesielt bekymret på unge rusmisbrukeres vegne.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Dette er utvilsomt lovbrudd. Man skal sette frister ut fra individuelle behov hos pasientene for når man skal starte opp behandling, og ikke forholde seg til kapasitetsmessige problemstillinger, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet.

Rusmisbrukere havner ofte langt bak i mange slags køer. Når de har blitt pasienter i helsevesenet er de ofte svært syke. I tillegg til rus sliter mange med psykiske problemer og fysiske lidelser.

Helsetilsynet har ifølge rapporten vurdert 15 pasienter som er henvist til langtidsbehandling på institusjon. De fleste har fått en behandlingsfrist – altså makstid på hvor lenge de må vente – på mellom åtte måneder og ett år. I mellomtiden får de andre tilbud på dagtid.

Stor mangel på langtidsplasser

Arne Bie, avdelingsleder ved Sørlandet sykehus, sier én av årsaken til de lange køene er en stor mangel på langtidsbehandlingsplasser for rusmiddelavhengige.

– Det er en realitet i rusfeltet, både i vår region, Helse Sør-Øst, og i landet for øvrig, at det er en stor mangel på langtidsbehandlingsplasser for rusmiddelavhengige. Det er nok en av de viktigste årsakene til at det er blitt satt såpass lange frister, sier Bie.

– Betyr dette at en pasient som kanskje burde hatt en tremånedersfrist, i stedet har fått en frist på seks måneder?

– Ja, det kan skje, sier Bie.

Sparer penger på lange frister

Hvis fristen blir brutt må sykehuset kjøpe en ekstra plass. Dermed kan de spare penger på romslige behandlingsfrister som gjør fristbrudd mindre sannsynlig.

– Jeg vil ikke si at det er et sparetiltak, men alt henger sammen med alt. Det er tre vilkår vi skal vurdere og da er kostnadseffektivitet ett av vilkårene man skal vurdere, så man skjeler jo til det, men det fremkommer av rapporten at man har tatt hensyn til ventelister, og det gjør vi jo blant annet for å unngå fristbrudd, sier Bie.

I tillegg til uforsvarlig lange behandlingsfrister peker helsetilsynet på flere forhold som ikke er som de skal når sykehuset vurderer ruspasienter.

– Det er flere ting som er alvorlige her. Blant annet at de ikke har tilstrekkelig kompetanse knyttet til vurdering av henvisningene og at de overser fristene for når en henvisning skal være vurdert.

– Spesielt er det alvorlig for de unge, som man mener må ha rask behandling, og det er det gode grunner for, sier direktør Fredrik Andresen i Helsetilsynet.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Her trenger du ikke betale for tøy

Her trenger du ikke betale for tøy