Hopp til innhold

Sørlandsbedrifter får ros for omstilling

Statsminister Erna Solberg mener Sørlandet har det som skal til for å bli selve spydspissen i arbeidet med å omstille bedrifter for framtiden.


Agder kan bli en spydspiss i å realisere det grønne skiftet. Det sa Erna Solberg da hun deltok på Agderkonferansen i Kristiansand i dag. 
Statsministeren fremhevet flere sider ved sørlandsk industri. 
  

Under Agderkonferansen i Kristiansand tirsdag, kom statsminister Erna Solberg med ros til bedrifter som er godt i gang med dette arbeidet.

– Det er mange bedrifter på Sørlandet som ligger langt foran på dette området, sa Solberg.

Må tenke nytt og miljøvennlig

Sørlandske bedrifter i prosessindustrien har fått hard medfart etter heftige nedskjæringer i oljebransjen. Noen har begynt å omstille seg med tanke på fremtiden. Det handler om å tenke nytt, og ikke minst miljøvennlig.

Under konferansen tirsdag, trakk statsminister Solberg fram Elkem Solar som et godt eksempel. Hun mener bedriften har gjort en god jobb med å effektivisere produksjonen og få ned kostnadene knyttet til dette. Solberg mener også at bedriften er i en særklasse når det gjelder forskning på gjenbruk av avfall.

– Det blir flere og flere bedrifter som ser verdien i eget avfall, men Elkem ligger langt foran, sier Solberg.

På Elkem er det etablert en forsøksstasjon for å finne ut om avfall i industrien kan brukes som ny ressurs.

– Dette er et samarbeidsprosjekt mellom fire store industribedrifter på Agder. Vi samarbeider om å prøve å finne ut hvordan vi kan ta i bruk avfall fra industrien til noe nyttig, sier direktør for forskningsteknologisk senter ved Elkem, Gro Lien.

Målet er å gjøre avfallet til en verdifull ressurs, noe som vil være bra både for lønnsomheten til den enkelte bedrift, samt for miljøet.

Erna Solberg trekker frem Elkem som en bedrift som går foran når det gjelder grønn omstilling. Nå jobber bedriften med å gjøre avfall fra prosessindustrien til en ressurs.

– Vi er en del av løsningen

Solberg påpeker at industrien er en viktig del av det grønne skiftet og at det er noe bedriftene må jobbe mot.

– Dette er en omstilling Norge skal igjennom. Det er nødvendig for å sikre velferden til våre barn, sier hun.

Lykkes bedriftene i prosessindustrien med dette, kan det gi resultat som virkelig monner. Slike bedrifter står for 20 prosent av det totale CO₂ utslippet i Norge.

– At vi fortsatt står for tjue prosent av utslippene, sier oss at vi er en del av løsningen på dette, sier Lars Petter Maltby i Eyde-klyngen.

Eyde-klyngen er en organisasjon for prosessindustribedrifter på Agder.