Slår elektrisk verdensrekord fra Vennesla til Danmark

Aldri før har omformerteknologien som er brukt på den nye forbindelsen fra Kristiansand til Danmark hatt høyere effekt. Strømkabelen øker overføringskapasiteten mellom Norge og Danmark og gjør kraftsystemet mer stabilt.

Undersjøisk strømkabel

Kabelen strekker seg fra Vennesla nord for Kristiansand, gjennom kupert terreng ned til Ålefjærfjorden. Derfra er kabelen lagt under vann på 550 meters dyp over til Danmark.

Foto: Statnett

Strømkabel

Denne kabelen skal forsikre forsyningen av strøm til Norge ved tørre år og gi muligheten for å øke eksporten av norsk strøm ved våte år. Slik ser kabelen ut inni.

Foto: Statnett
Strømkabel

Forbindelsen er totalt på 240 km, hvorav nesten 140 km er lagt på havbunnen.

Foto: Statnett
Strømkabel

Prosjektleder Halvor Lie i Statnett.

Foto: Statnett
Strømkabel

Kabelen er den fjerde som går fra Norge til Danmark, men denne har en helt annen effekt enn tidligere.

Foto: Statnett

I løpet av desember skal strømkabelen som heter «Skagerrak 4» være klar til bruk. Hensikten med prosjektet som begynte i 2011, er å gi Norge fordeler uavhengig av været.

– Denne kabelen skal forsikre forsyningen av strøm til Norge ved tørre år og gi muligheten for å øke eksporten av norsk strøm ved våte år, sier prosjektleder Halvor Lie i Statnett.

Les også: Har funnet mulig torpedo på Norned-kabelen

Ny teknologi

Kabelen er den fjerde som går fra Norge til Danmark. Omformeren på hver side som gjør om fra likestrøm til vekselstrøm anvender ny teknologi som aldri før har blitt brukt på dette spennings- og effektnivået. Henholdsvis 500 kV og 700 MW.

– Kabelen har en ny teknologi som også vil gi støtte til det eksisterende kraftnettet, sier prosjektleder Lie.

Han forklarer at den nye omformeren både er mer «selvstendig» og mer robust enn de eksisterende.

– Om for eksempel kraftsystemet blir rammet av et spenningsfall som er uheldig for de eksisterende omformerne, kan den nye omformeren gi systemstøtte, bidra til å øke spenningen og stabilisere de andre omformerne, sier Lie.

Omfattende jobb

Kabelen som er koblet til «Skagerrak 4» strekker seg fra Vennesla nord for Kristiansand, gjennom kupert terreng ned til Ålefjærfjorden. Derfra er kabelen lagt under vann på 550 meters dyp over til Danmark, der den går 90 kilometer inn i landet til Jylland.

Forbindelsen er totalt på 240 km, hvorav nesten 140 km er lagt på havbunnen.

Prosjektleder Lie sier at det nye systemet har mange fordeler.

– Denne kabelen legger til rette for mer fornybar kraftproduksjon i begge land og utgjør derfor et mer klimavennlig energisystem.

Statnett forteller at kabel og omformerne på norsk og dansk side koster i overkant av tre milliarder kroner fordelt på Statnett og Energinet i Danmark.