Hopp til innhold

Skal forske på skogbrann

Forskerne strømmer nå til for å forske på skogbrannen i Froland for ett år siden.

Brann Froland

Skogbrannområdet i Froland blir nå forskermat.

Foto: Schrøder, Tor Erik / SCANPIX

For ett år siden herjet skogbrannen i Froland i Aust-Agder.

2,6 kvadratkilometer skog brant opp og nå strømmer forskerne til brannområdet.

Skogbrannen i Froland var den største i Norge på mer enn 100 år.

Området fredes

Om kort tid vil rundt halvparten av brannflatas areal fredes. Dette gir forskere en unik mulighet til å følge utviklingen av ny vegetasjon i området, samt sammenligne arealer der tømmeret er avvirket og fjernet med områder som har ligget og blir liggende urørt.

Et fireårig prosjekt ledet av Skog og landskap, finansiert i samarbeid med Skognæringen, Forsikringsselskapet Skogbrand og Froland kommune ble etablert høsten 2008.

Feltarbeidet har vært i gang siden mars måned, og vil pågå gjennom sommeren.

Det går frem av en pressemelding fra Norsk institutt for skog og landskap.

Følge utviklingen fremover

Det er den fremtidige furuskogens utvikling det knytter seg mest interesse til.

Her vil en undersøkelse og beskrivelse av foryngelses- og vegetasjonsutviklingen de fire første årene etter brannen være viktig.

Det er blant annet sentralt å følge gjenstående frøtrærs utvikling og deres frøproduksjon, vekst og stabilitet.

Skog og landskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) er sammen om arbeidet.

Prosjektet er også utvidet i og med at Artsdatabanken har støttet undersøkelser av lav, sopp og insekter.

Vil fange frø og insekter

På deler av brannfeltet finnes et større antall frøfeller og insektfeller som forteller forskerne mer om hvilke arter som etablerer seg på brannflata.

Etter en skogbrann ligger det mye død ved igjen. Hvor mye vil bli kartlagt gjennom en hovedfagsoppgave ved UMB.

Død ved er viktig for mange arter og oppgaven vil danne grunnlaget for en oppfølging av dette tema.

Forskerne vil også undersøke jordsmonnet og spesielt studere karbon- og nitrogendynamikken etter skogbrann. I tillegg vil det bli utført nedbrytningsstudier og analyser av makro- og mikronæringsstoffer.

Skogbrannen og forskningen etterpå er fulgt med stor interesse. Lokalt har temaet vært behandlet på skogdager og bygdedager. Nå i juni har Norges Friluftsråd lagt sin skogbefaring til brannområdet.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,57 kr
Dyrest kl. 19 0,62 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %