Skal finne ut hva fritidsfisket betyr for Norge

Omfanget og betydningen av fritidsfisket langs hele norskekysten skal nå kartlegges. – Økonomisk har det ekstremt viktig betydning, sier havforsker.

Alf Ring Kleiven

Havforsker Alf Ring Kleiven har vært hundrevis av timer på sjøen og pratet med fritidsfiskere om hvor de fisker, hvor mye og hva de fisker.

Foto: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet

– Det er like mange som fisker i sjø som det er folk som går på ski, sier havforsker Alf Ring Kleiven, for å understreke viktigheten av at fritidsfisket langs hele norskekysten nå skal kartlegges.

En slik kartlegging har tidligere vært varslet. Fritidsfiske er en av de vanligste hobbyene her til lands, og også samfunnsforskere skal delta i det tre år lange prosjektet.

– Vi skal se på hele bildet av fritidsfisket, men også hvilken samfunnsøkonomisk verdi dette har for Norge, sier Kleiven.

Hele kysten skal under lupen

– Det har stor betydning for kystbefolkningen, og har mest sannsynlig også en ekstremt viktig betydning økonomisk i Norge når vi tenker på turisme og hvor mye penger som brukes, fortsetter han.

Resultatene fra forskningen langs sørlandskysten har vist at fritidsfiskere tar mer kysttorsk og hummer enn det yrkesfiskere gjør.

Alf Ring Kleiven

Havforsker Alf Ring Kleiven.

Foto: Espen Bierud / NRK

– På torsk og hummer ser vi her i Agder at fritidsfiske dominerer. Og det er jo egentlig ikke så overraskende, ettersom det ikke er så mange yrkesfiskere igjen,

Nå blir det satt i gang et nasjonalt prosjekt der hele kysten skal under lupen. Fritidsfiske er blant de vanligste fritidssyslene her til lands, men forskerne vet foreløpig forholdsvis lite om dette.

– Vi skal se på hvor mange som fisker, og hva de får. Og så skal vi kartlegge hvor mye penger de legger igjen i fisket sitt, og hvem de er. I Oslofjordsystemet er det for eksempel veldig mange østeuropeere og innvandrere som fisker, sier Kleiven.

Kritikk fra Norges Fritids- og Småfiskerforbund

Men ikke alle er like glade for at forskerne nå skal undersøke folks hobby på sjøen. Norges Fritids- og Småfiskerforbund mener fokuset på fritidsfiskerne er feil.

– Det er næringsinteressene fra yrkesfiskerorganisasjoner som forsøker å ekskludere allemannsretten, og det er ikke bra, sier formann i Norges Fritids- og Småfiskerforbund, Tom Sollie.

– Men denne forskningen finansieres jo av forskningsrådet?

– Hvis det er fra myndighetene så vil jeg stille spørsmål til den forskningen. For det henger ikke på greip i det hele tatt.

Hummerfisker Tom Erling Sollie

Formann i Norges Fritids- og Småfiskerforbund, Tom Sollie.

Foto: John-André Samuelsen / NRK