Vil overvåke privat torskefiske

Fritidsfiskere tar nesten tre fjerdedeler av torsken som fiskes langs kysten av Sørlandet. Havforskere mener det nå er behov for et overvåkingssystem på fritidsfisket.

Torsk
Foto: Joachim S. Müller

– I de indre kystområdet langs Sørlandet er det fritidsfiskere som står for det største uttaket av torsk.

Alf Ring Kleiven

Forsker Alf Ring Kleiven.

Foto: Havforskningsinstituttet

Det sier Alf Ring Kleiven, som er forsker på Havforskningsinstituttets forskningsstasjon Flødevigen.

Siden 2005 har havforskerne merket nærmere 10 000 torsk langs kysten i Aust-Agder. Forskerne har funnet ut at fritidsfiskere tar opp hele 72 prosent av torsken som fiskes. Studien bygger på gjenfangster av den merkede torsken og innrapporterte fangster fra både fritids- og yrkesfiskere.

Fritidsfisket rapporteres ikke

Blant fritidsfiskerne er det lokalbefolkningen som fisker mest, men i sommermånedene er det også mange turister som fisker.

Yrkesfisket langs kysten har sakte, men sikkert forsvunnet. Og fritidsfiskerne har kommet inn som den store aktøren når det gjelder å fiske torsk.

Mens yrkesfiskere er pålagt å rapportere sine fangster, er dette ikke tilfellet for fritidsfiskere. Fangstrapportene brukes blant annet til å sette kvoter og andre reguleringer av kystfisket. Forsker Alf Ring Kleiven mener de høye tallene for fritidsfiske som nå er avdekket, bør føre til endringer.

Fiskestang

Det er behov for å finne ut hvor mye fisk stang- og snørefiskerne tar opp.

Foto: SANDY MACYS / AP
Fritidsfiske

Torsk. Ettertraktet vare.

Foto: Ove Ronny Haraldsen / NRK

Viktig å få oversikt over stang- og snørefisket

– Det er viktig å få oversikt for å kunne rette forvaltningen mer mot fritidsfiske – hvis man ønsker å redusere uttaket. Vår jobb som forskere er å si hvilke virkninger forskjellige tiltak vil gi. Vi skal heldigvis ikke avgjøre hvem det skal gå ut over. Men vi ser at stang- og snørefiske står for en betydelig del av uttaket av torsken. Og det gir ekstra utfordringer for forvaltningen. For da er det ikke bare å kutte ned på antall garn og ruser. Man må også se på effekten som stang- og snørefisket utgjør.

Kleiven sier at det blir et hull i norsk fiskeriforvaltning når et så dominerende fiske som fritidsfisket blir oversett.

– Derfor er det behov for et overvåkningssystem på fritidsfisket, sier Kleiven.

Kritisk for torskebestanden i Indre Skagerrak

– Er det for lite torsk?

– Det har alltid vært svingninger i torskebestanden. Det kommer gode og dårlige år. Men vi ser på langtidstrender at torskebestanden har gått nedover, spesielt fra Telemark til Østfold, altså Indre Skagerrak. Der er det kritisk nå. Det er veldig lite torsk igjen. Litt lenger vest i Skagerrak, i Vest-Agder, er det ikke så alvorlige varsellamper som det er lengre inne i Skagerrak, sier havforsker Alf Ring Kleiven.