Mange fisker ulovlig småtorsk

Over én million nordmenn prøver fiskelykken i løpet av sommeren, og mange av disse fisker ulovlig småtorsk, mener forskerne. 70 prosent kjenner ikke reglene som gjelder, viser ny forskning.

Over én million nordmenn prøver fiskelykken i løpet av sommeren, og mange av disse fisker ulovlig småtorsk, mener forskerne. 70 prosent kjenner ikke reglene som gjelder, viser ny forskning.

Fritidsfiskerne Jan Erik og Trond Ole Mojlanden hadde lovlig torsk godt over minstemålet om bord.

Torskebestanden langs kysten har slitt i mange år, og det ble derfor i 2010 innført minstemål på 40 cm på fisken, for å skåne småtorsken. Men reglene respekteres ikke, og det kan fort ramme småtorsken, ifølge forskningen.

Intervjuet hundrevis av fiskere

NRK møter havforsker Alf Ring Kleiven i båt like ved Torungen fyr i Arendal. Nok en dag har han lagt seg inntil en båt, og samtalen går ivrig med nok en fritidsfisker. Målet med dette vært å kartlegge kunnskapene om torsk og minstemålet som gjelder.

Ring Kleiven arbeider i Havforskningsinstituttet, og har møtt hundrevis av fiskere langs hele kysten mellom Risør og Flekkerøya. Og forskningsresultatene basert på intervjuene er entydige, sier forskeren.

– Det er svært overraskende at så mye som 70 prosent av alle fritidsfiskere i undersøkelsen mangler helt grunnleggende kunnskaper om reglene som gjelder for sjøfiske, bla om minstemålet for torsk.

–En del vet omtrent hvor stor torsken skal være for at den er lovlig å fiske, mens andre ikke engang kjenner til minstemålet.

Havforsker i båt

Havforsker, Alf Ring Kleiven har intervjuet hundrevis av fritidsfiskere.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Vi ser også at mange av fiskerne faktisk har torsk i båten som er under minstemålet, altså fisk som egentlig skal slippes ut igjen.

Usikker på minstemålet

Far og sønn Jan Erik og Trond Ole Mojlanden fisket onsdag formiddag både makrell og torsk i farvannet utenfor Arendal, og heller ikke disse fiskerne var helt sikre på minstemålet.

– Mener bestemt det er 44 cm, det har jeg lest på nettet, sier Trond.

– Ikke langt unna, men det er nok minstemålet i Nord-Norge du har fått med deg, korrigerer Ring Kleiven.

Torsken de har fått i løpet av formiddagen, vises stolt frem, og er på 46 cm, altså godt over minstemålet på 40 cm.

Vi er svært opptatt av å kaste småtorsken ut igjen, forsikrer de begge.

– Men vi skjønner ikke helt at det skal stå så dårlig til med torsken. Vi får ganske mye her ute, forteller de.

Måling av småtorsk

Torsken kan ikke være mindre enn 40 cm.

Foto: Kjartan Ovesen, NRK

Frykter for bestanden

Kunnskapsløshet blant fritidsfiskere er et stort problem, mener havforskeren, som understreker at fritidsfisket faktisk utgjør et større press på kysttorsken enn den profesjonelle fangsten.

– Reglene ble jo innført for å sikre småtorsken, og en bedre reproduksjonen der, så da er det viktig at fiskerne kjenner til reglene og praktiserer dette.

Ring Kleiven sier det er fiskerimyndighetene som har ansvaret for å informere om reglene, og han mener informasjonen kunne vært bedre.

– Det kan være ekstra utfordrende å orientere seg for fritidsfiskere som kanskje ikke er så godt kjent med ord og uttrykk som brukes i fiskeriforvaltningen.

Alf Ring Kleiven

Alf Ring Kleiven etterlyser mer kunnskap hos fritidsfiskerne.

Foto: Havforskningsinstituttet