NRK Meny
Normal

Fylkesmannen sier nei til ny E39 i turområde

Fylkesmannen i Vest-Agder har kommet med en innsigelse til planene om ny E39 mellom Kristiansand og Songdalen. Statens vegvesen sier også nei.

Protest motorvei Vågsbygd

Hundrevis av mennesker var på forsommeren med på skogstur i Vågsbygd i Kristiansand, for å få et inntrykk av hvor stor motorveien i nærområdet deres kan bli.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Bakgrunnen for innsigelsen er hensynet til svært viktige friluftsområder, spesielt i Vågsbygd.

Til skogs for protest mot ny motorvei

Turområdet i Vågsbygdskauen vest i Kristiansand er mye brukt.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Dette gjelder Kjærrane, Rossevannsbekken samt den lengste daglinja/alternativet med kortest tunnel gjennom Vågsbygdmarka.

Ny E18 og E39 er planlagt mellom Vige i Kristiansand og Volleberg i Songdalen.

– Kan ødelegge naturen

– Bakgrunnen for innsigelsen er hensynet til de regionalt svært viktige friluftsområdene. Deler av disse vil bli ødelagt og redusert i kvalitet på grunn av landskapsinngrep og støy, skriver miljøvernavdelingen.

Det pekes på at natur med spesielle verdier i Vågsbygdmarka kan bli ødelagt eller redusert.

Miljøvernavdelingen gir i tillegg råd om å få utredet en alternativ korridor nærmere Mjåvann industriområde.

– Dagens forslag vil komme i konflikt med regionale friluftsinteresser. Derfor bør ikke det alternativet realiseres, sier fungerende fylkesmann Tom Egerhei til NRK.

Kommunedelplan for E18/E39 Ytre ringveg Vige-Volleberg ligger ute til offentlig ettersyn fram til 1. august 2015.

Nei også fra Vegvesenet

Statens vegvesen har også fremmet innsigelse, men på et annet grunnlag. Dette gjelder korridor med tunnel under Kjærrane, lang tunnel gjennom Vågsbygdmarka og til tunnel ved Rossevannsdalen.

Deres grunnlag for å stemme imot forslaget er at kostnadene ved anlegg, drift og vedlikehold blir for store sett i forhold til gevinst og nytte.

Samtidig er det ut fra trafikantsikkerhet og trafikantopplevelse ønske om å ikke bygge lange tunneler, samt å redusere den totale lengden med tunnel på stamvegnettet, heter det videre.

Animasjon, som viser forslaget til ny vei: