Risør sliter med barnefattigdom

Risør kommune har hatt ei økning i barnefattigdom på over hundre prosent siden år 2000.

Barn

Risør kommune sliter med barnefattigdom. (Illustrasjonsbilde).

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

I samme periode har økninga på landsbasis vært på 70 prosent, ifølge en FAFO-undersøkelse.

Enhetsleder i Risør kommune, Bjørn Haugersveen, sier at de har et stort problem i Risør.

– Ja, det er ting som tyder på det. Også når det gjelder levekår har vi hatt utfordringer over litt tid, og det er sannsynlig at det også gir seg utslag i fattigdom for barn, sier Haugersveen.

Har søkt om NAV-midler

FAFO-undersøkelsen om barnefattigdom som NRK har sett på gir oss statistikk fra 2000 til 2006. Men ifølge Haugersveen i Risør kommmune er det ikke mye som har endret seg der i løpet av de siste årene. I 2000 var det 81 såkalt fattige barn i kommunen, mens i 2006 hadde tallet steget til 168. Men med bakgrunn i tall fra det lokale sosialkontoret og barnevernet, virker det ikke sansynlig at det har blitt bedre de siste årene. Dermed har det vært en dobbling av barnefattige i Risør de siste 10 år.

– De som vokser opp nå er de vi satser på framover, for å si det sånn. Dersom fattigdom fører til mindre sosial deltagelse, mindre selvtillit og slikt, så bekymrer det oss veldig, sier Haugersveen.

Nå har Risør kommune søkt om prosjektmidler fra NAV for å kunne ta bedre fatt i problematikken.