NRK Meny
Normal

Rekve blir barnas direktør

Arild Rekve (58) blir ny oppvekstdirektør i Kristiansand og får lederansvaret for både barnehageetaten og skoleetaten i kommunen.

Arild Rekve

Arild Rekve er blitt oppvekstdirektør i Kristiansand og må regne med at foreldre og barn følger nøye med på hva han foretar seg i forhold til kommunens skoler og barnehager.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Marie Føreland og Per Sigurd Sørensen

Marie Føreland ble takket av som skolesjef i Kristiansand og fikk blomster av ordfører Per Sigurd Sørensen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Arild Rekve

Det blir neppe noen dans på roser for den nye oppvekstdirektøren som ble gratulert med blomster i dag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Rekve blir sjef for 2400 ansatte i den sammenslåtte barnehage- og skoleetaten og vil råde over et budsjett på 1,6 milliarder kroner.

Rekve ble formelt ansatt på formannskapets møte 2. februar, og begynner i stillingen 7. februar.

– Jeg er takknemlig for tilliten, gleder meg veldig og er ydmyk i forhold til oppgaven, sier Rekve til NRK.

Tubulent i barnehageetaten

Rekve tar nå over ansvaret for både barnehageetaten og skoleetaten som har vært egne selvstendige etater med egne budsjetter i kommunen.

Barnehageetaten opplevde en turbulent tid våren 2010 da barnehagedirektør Nina Gjærum Reinhardt måtte orientere politikerne i bystyret om et underskudd på 20 millioner kroner i barnehageetaten.

Hun gikk dengang av som barnehagedirektør og måtte forlate en etat som hun hadde ledet siden 1996.

Arbeidet med en ny sammenslått oppvekstetat startet og i dag ble den nye direktøren formelt ansatt.

Ny stor oppvekstetat

Den nye sammenslåtte oppvekstsektoren blir en stor sektor i kommunen med mange oppgaver å løse.

Hovedhensikten med sammenslåingen av de to sektorene er å styrke hele tjenestetilbudet for barn og unge fra 0 til 16 år, og bruke penger og ansatte på en mest mulig effektiv måte.

Formannskapet med ordfører Per Sigurd Sørensen takket i dag skolesjef Marie Føreland for hennes innsats som skoledirektør og benyttet anledningen til å gratulere Arild Rekve med den nye direktørjobben.

Ingen dans på roser

Rekve fikk blomster da han ble gratulert med jobben onsdag, men jobben blir neppe noen dans på roser.

Skolenedleggelser og utfordringer i barnehagesektoren skaper ofte et folkelig engasjement og sinne dersom foreldre og barn føler seg urettferdig behandlet.

Dette kom tydelig til uttrykk da Kristiansand behandlet skolenedleggelser før jul i fjor.

Skolenedleggelsene skapte betydelig harme blant berørte foreldre og barn.

Slik sett kan den nye oppvekstdirektøren vente seg tøffe tider, dersom han blir nødt til å finne frem sparekniven for å få sitt budsjett i balanse.

Har hatt flere nøkkelstillinger

– Vi har gode barnehager og skoler i dag. Det skjer veldig mye bra, takket være flinke ansatte. Jeg gleder meg til å føre videre og være med på å videreutvikle arbeidet med gode skoler og barnehager, sier Rekve.

Siden 1986 har den nye direktøren hatt flere nøkkelstillinger i Kristiansand kommune.

Det første året var han barnevernskonsulent, da laget han kommunens første barnevernsplan. Året etter ble han sosialsjef. Han har vært helse- og sosialsektorens bydelssjef både i Vågsbygd og i sentrum. Fra 1993 har han vært stedfortreder for helse- og sosialdirektøren. I halvannet av disse årene har han vært konstituert som helse- og sosialdirektør.

Fra mai 2010 og ut året var han konstituert barnehagedirektør.