Hopp til innhold

Reglene for ransaking kan bli endret

Regelverket for ransaking av psykiatriske pasienter brytes over hele landet. Nå kan lovverket bli endret.

Sørlandet sykehus psykiatrisk akuttenhet 6.1

Sørlandet sykehus ransaker psykiatriske pasienter selv når lovverket ikke gir adgang til det. Sykehuset mener lovverket ikke er godt nok.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Ransaking skjer rutinemessig over hele landet, uten begrunnet mistanke slik loven krever, sier stipendiat Marius Storvik ved Universitetet i Tromsø.

Han holder på med en doktorgrad i juss hvor han ser nærmere på de rettslige forholdene rundt ransaking i psykiatriske sykehus.

Tirsdag fortalte NRK at Sørlandet sykehus innrømmer at regelverket ikke følges på området.

Storvik har hentet inn informasjon om praksisen ved ett sykehus i hvert fylke og slike regelbrudd skjedde ved alle disse sykehusene.

– Situasjonen ved Sørlandet sykehus er helt symptomatisk. Sykehuset kjenner til regelverket, men det er uenig i regelverket og velger derfor å bryte det. Så kan man ha en diskusjon på om regelverket er godt eller ikke, men rettslig kalles dette selvtekt og det er helt klart ulovlig, sier Storvik.

– God begrunnelse

Selv om Storvik er helt klar på at praksisen er ulovlig, synes har sykehusene kommer med gode begrunnelse på hvorfor de bryter loven.

– Sykehusene gjør dette av hensyn til sikkerheten på institusjonene. Når de gjør disse ransakingene og bagasjegjennomgangene finner de kniver, tau og andre gjenstander pasientene kan bruke til å skade seg selv eller andre med, sier Storvik.

Vurderer situasjonen

Cecilie Daae

Assisterende helsedirektør Cecilie Daae.

Foto: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har sendt brev til alle helseforetakene hvor de ber om en vurdering av andre tiltak som kan komme istedenfor eller i tillegg til ransakingen.

Assisterende helsedirektør Cecilie Daae i Helsedirektoratet sier det ikke ligger noen føringer i dette, men at de ønsket å få inn helsetjenestenes egne vurderinger på området.

– Vi har på denne måten fått et kunnskapsgrunnlag til videre behandling i departementet, sier Daae.

– Mener dere regelverket er godt nok?

– Hvis vi oppsummerer innspillene fra helseforetakene, så mener de helt klart at det er behov for en lovhjemmel for rutinemessig ransaking.

– Ligger det dermed an til endringer i regelverket her?

– Saken ligger til behandling i departementet nå, og de vil gjøre vurderinger basert på innspillene. Helseforetakene ser et klart behov for endringer i lovverket. Her må det gjøres vurderinger av det generelle behovet som går på sikkerhet opp mot personlig integritet og pasientrettigheter, sier Daae.