Hopp til innhold

Bryter loven for å opprettholde sikkerheten

Sørlandet sykehus ransaker psykiatriske pasienter selv når lovverket ikke gir adgang til det. Sykehuset mener lovverket ikke er godt nok.

Sørlandet sykehus psykiatrisk akuttenhet 6.1

Psykiatrisk akuttenhet ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Dagens praksis hos oss gjør at vi finner gjenstander og rusmidler som vi ikke hadde funnet om vi hadde fulgt lovverket til punkt og prikke, sier avdelingsleder Vegard Øksendal Haaland ved psykiatrisk sengeavdeling på Sørlandet sykehus.

Ifølge lovverket kan man bare gjennomgå bagasjen til psykiatriske pasienter ved begrunnet mistanke. Haaland mener det ikke er godt nok.

– Konsekvensen vil være at både rusmidler og farlige gjenstander blir brakt inn i enhetene, sier han.

– Nødvendig

Vegard Øksendal Haaland

Avdelingsleder Vegard Øksendal Haaland ved Psykiatrisk sengeavdeling (PSA) på Sørlandet sykehus.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Helsedirektoratet vil derimot se om man i større grad kan unngå bruk av ransaking. I et brev fra direktoratet blir sykehuset bedt om å se nærmere på hvordan man kan ivareta sikkerheten ved hjelp av andre tiltak.

Det er ikke mulig, mener Haaland. Ifølge ham er ransaking en viktig del av sikkerhetsarbeidet.

– Lovverket gir oss ikke de mulighetene vi trenger til å gå gjennom bagasje rutinemessig, også der hvor vi ikke har noen mistanke i utgangspunktet, sier Haaland.

Vil invitere til møte

Helsedirektoratet avviser at det er noen konflikt på området, men at hensikten med brevene til helseforetakene er å få tilbakemeldinger fra hesleforetakene. I brevet ber direktoratet om vurderinger av tiltak som kan erstatte eller supplere rutinemessig ransaking.

– Departementet har gitt oss i oppgave å gjøre en kunnskapsoppsummering basert på tilbakemeldinger fra helsetjenesten, sier assisterende helsedirektør Cecilie Daae i Helsedirektoratet.

Hva synes dere om at Sørlandet sykehus bryter regelverket på dette området, ved at man undersøker også uten noen begrunnet mistanke?

– Vi kommer til å invitere Sørlandet sykehus og Helse Sør-Øst til et møte sammen med Helsetilsynet. Der vil vi diskutere problemstillingen og lytte til deres synspunkter, sier Daae.