Regjeringen utsetter togkonkurranse

Regjeringen utsetter konkurranseutsetting av persontransport med tog til juni 2019. Begrunnelsen er blant annet å sikre tilstrekkelig tid for tilbydere. Sørlandsbanen er blant strekningene der regjeringen vil åpne for at andre enn NSB kan kjøre tog.