Protest mot vindkraft

Det er ikke bra med vindmøller på Storheia og Slettheia i Kvinesdal og Lyngdal, sier Naturvernforbundet.

Vindmøller
Foto: NRK

Naturvernforbundet i Vest-Agder er sterkt imot planleggingen av Storheia og Slettheia vindkraftpark i Kvinesdal og Lyngdal.

Det er selskapet SAE Vind som planlegger parken som vil bestå av 40- 60 vindmøller og legge beslag på rundt 15,5 kvadratkilometer, skriver Farsunds avis.

Naturvernforbundet mener naturen og det biologiske mangfoldet i området bør bevares og at det vil være riktig å se på andre aktuelle lokaliteter for produksjon av vindkraft i Vest-Agder.

LES OGSÅ: Sørlendinger vil ha vindmøller