Normal

Positiv til lokaltog

Nå skal lokaltog mellom Songdalen, Kristiansand og Vennesla utredes igjen.

Jernbanestasjon Kristiansand

Folk fra Vennesla og Songdalen kan kanskje ta lokaltoget til Kristiansand om noen år.

Foto: NRK Sørlandet / NRK

Areal-og transportutvalget i Kristiansandsregionen har i dag gitt klarsignal for å utrede spørsmålet om lokaltogforbindelse fra Kristiansand.

Mellom Songdalen og Kristiansand og Vennesla kan det bli opprettet lokaltog-forbindelse i framtida. Og ordfører i Vennesla, Torhild Brandsdal ser positivt på lokaltog og er optmistist.

- Vi er nødt til ta med tog som alternativ. Jeg er optimistisk og tror det blir realisert i overskuelig framtid, sier Brandsdal.

Forkastet sist

For fire år siden ble det konkludert med at det da ikke var grunnlag for denne lokaltog-forbindelsen. Da var passasjergrunnlaget for lite til at torruta vill ble økonomisk forsvarlig.

Men en eventuell innføring av ruhstidsavgift i Kristiansand kan bety at flere vil vurdere alternativ transport til byens sentrum og droppe bilen.

LES: Etterlyser lokaltog