Hopp til innhold

Politiet om Baneheia-avsløringen: – Skjønner at en del har spørsmål

Politimesteren i Agder innrømmer nå at statsadvokatene burde fått vite om overgrepsanklagene mot Baneheia-dømte Jan Helge Andersen.

Kjerstin Askholt, Politimester i Agder politidistrikt

Politimester i Agder Kjerstin Askholt sier hun er enig i kritikken fra statsadvokatene.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Ut ifra den kunnskapen jeg har i saken nå, så er jeg enig med statsadvokaten at det burde vært en del av vår påtegning, sier politimester i Agder Kjerstin Askholt.

Det er første gang politiet kommenterer opplysningene om at Jan Helge Andersen har overgrepsanklager mot seg.

Onsdag reagerte førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i Agder på at de aldri fikk vite om eldre overgrepsanklager mot Baneheia-dømte Jan Helge Andersen.

Baneheia badeplass

Baneheia torsdag formiddag

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Varslet ikke Gjenopptakelseskommisjonen

– Det er svært uheldig at statsadvokatene ikke fikk informasjon fra Agder politidistrikt om en henlagt sak mot Jan Helge Andersen som gjaldt sedelighetsforbrytelse i anledning Viggo Kristiansens begjæring om gjenåpning, skrev Holmen til NRK onsdag.

I 2009 ble politisak mot Jan Helge Andersen som gjaldt overgrep henlagt, men staten betalte likevel 200.000 kroner i voldsoffererstatning, meldte TV 2 søndag.

NRK har tidligere omtalt eldre overgrepsanklager mot Jan Helge Andersen.

Overgrepet han er anmeldt for skal ha skjedd før drapene i Baneheia.

Politiet varslet ikke Gjenopptakelseskommisjonen.

Jan Helge Andersen

Staten måtte betale 200.000 i voldsoffererstatning for et overgrep Jan Helge Andersen ble anmeldt for i 2009.

Foto: Privat

Advokatforeningen: – Må granskes

– Er det riktig at politiet har holdt disse opplysningene tilbake, så er det svært alvorlig, sier Marius Dietrichson.

Han er leder i forsvarergruppen i Advokatforeningen, og er ikke nådig i kritikken mot politiet.

– Saken må granskes. For vi må aldri komme dit hen at vi bare sitter og ser på at sentrale uskylds-bevis blir holdt tilbake av politiet overfor de dommerne som skal avgjøre en anklage, og som her domfelle den tiltalte til et liv i fengsel. Det må vi aldri akseptere.

Advokat Gunhild Lærum er enig.

– Politiet og påtalemyndighet kan ikke komme av gårde med å finne unnskyldninger for at dette ikke har vært oppe. Her er det noen som har forsømt seg, og det må få en følge.

Hvilke følger?

– Saken må granskes, og så må man prøve å plassere ansvar. Men det er vanskelig å få plassert ansvar hos politi og påtalemyndighet, sier hun.

Etter det NRK kjenner til, var det slik at de som jobbet med Baneheia-saken i politiet, aldri fanget opp at det var kommet inn en sak med anklager mot Andersen.

-Hadde dette vært kjent, hadde det selvfølgelig blitt sendt videre til statsadvokaten. Det er ingen i politiet som ville ha holdt igjen noe slikt med vilje, sier en kilde som ønsker å være anonym.

NRK er også kjent med at det internt i politiet er sterke reaksjoner på anklager om at dette er gjort bevisst.

– For tidlig å si

Katrine Holter, førsteamanuensis i rettsvitenskap, sier at denne informasjonen er relevant fordi i denne saken har det blitt sterkt betont at Viggo Kristiansen er skyldig fordi han er en moduskandidat.

Denne informasjonen vil være relevant for spørsmålet om Andersen eventuelt også er en moduskandidat, sier hun.

Hun sier at dersom det forholder seg slik at politiet i Agder har tilbakeholdt informasjon ville det i så fall selvsagt vært problematisk og sterkt kritikkverdig.

Men det er for tidlig å si hva som har skjedd her. Det er ikke gitt at en eventuell tilbakeholdelse har vært bevisst.

Hun mener at uansett hva som har skjedd med informasjonen om denne erstatningsutbetalingen er det viktig å holde fast ved at det har vært mange andre gode grunner til å gjenoppta straffesaken mot Viggo Kristiansen.

Marius Dietrichson og Katrine Holter

Marius Oscar Dietrichson er leder i forsvarergruppen i Advokatforeningen, og Katrine Holter er førsteamanuensis i rettsvitenskap.

– Skjønner at en del har spørsmål

Politimesteren i Agder sier hun ikke vil mene noe om selve Baneheia-saken før statsadvokatene i Oslo er ferdige med å etterforske den.

– Jeg skjønner at en del har spørsmål. Nå tenker jeg at vi først må avvente den gjennomgangen som Oslo statsadvokatembete har, og se hva de konkluderer med.

Askholt er åpen for at Agder-politiets håndtering granskes.

Uavhengig av det endelige resultatet er Baneheia-saken en så alvorlig sak at jeg finner det naturlig med en ekstern gjennomgang, inkludert Agder politidistrikts arbeid med saken.

Arvid Sjødin er forsvarer for Viggo Kristiansen, den andre dømte i Baneheia-saken.

Han tror Kristiansen kunne sluppet ut tidligere hvis anklagene mot Andersen var kjent.

– Sannsynligvis har Viggo Kristiansen måttet sitte mange år ekstra i fengsel som følge av dette. Hvis de opplysningene hadde vært kjent er det åpenbart at man hadde hatt et større grunnlag for å få saken gjenåpnet på et langt tidligere tidspunkt, sier han.

Hva sier dette om politiets håndtering av saken?

– Det viser at det er holdt tilbake informasjon som kunne fått den betydning at saken hadde blitt gjenåpnet på et langt tidligere tidspunkt. Jeg oppfatter det nå at han plasserer ansvaret der det hører hjemme, nemlig hos Agder-politiet, sier Sjødin.

NRK anbefaler

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Rådhuset i Kristiansand

Mener vedtak kan være ulovlig – vil ikke anmelde seksåringer

KKG Gimle oversiktsbilde

Vil bygge ned skog for idrettsanlegg: – Helt på trynet

Sveinung Hedding Valvik, daglig leder i Start, gratuleres etter årsmøtet.

Starts fremtid avgjort – medlemmene sier ja til amerikanske investorer

Sivilforsvaret bidrar i leteaksjonen i Lindesnes.

Rapport om leteaksjon: – Burde ha blitt varslet tidligere

Entreprenørene skal være ferdige med brua om noen få uker.

Brua blei mykje billigare enn planlagt

null
Spiller nå
Verdens farligste krokodilleart til dyrehage på Agder 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 15 0,88 kr
Dyrest kl. 07 2,16 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 5,1 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mai 2023 – mai 2024
    + 5,4 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %