NRK Meny
Normal

Pensjonskasser i krise

En statlig krisepakke kan bli nødvendig også for de kommunale pensjonskassene.

Oslo Børs

Fallende aksjeverdier tvinger pensjonskassene til å be om kommunal hjelp. (Ill.bilde)

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

De frittstående kommunale pensjonskassene på Sørlandet rammes nå hardt av finanskrisa og fallet i aksjekursene.

I Kristiansand må kommunen gå inn med 20 millioneretter at bufferkapitalen er redusert med 100 millioner kroner i år:

I Arendal har pensjonskassen tapt 60 millioner og direktør Helga Rose mener det kan bli nødvendig med statlig krisepakke dersom tapene fortsetter.

- Hvis markedet faller ytterligere kan statlig krisepakke bli en av konsekvensene.

Helga Rose, Leder Arendal kommunale pensjonskasse

Vil hindre tvangssalg

Det er fallet i aksjeverdiene som nå gjør at kommunen må bidra med 20 millioner kroner til å sikre pensjonskassen, sier daglig leder Magnar Flaa i Kristiansand kommunale pensjonskasse.

- Vi ha gjort det for å¨ropprettholde gode marginer mot de lovpålagte avsetningskravene slik at vi unngår å havne i en vurdering med å skulle tvangsrealisere aksjer i svake markeder, sier Flaa.

Årsaken er at pensjonskassens reserve, bufferkapital, i år er redusert med med 100 millioner kroner.

Kristiansand har en av de tre selvstendige kommunale pensjonskassene på Sørlandet. De andre er Arendal og Flekkefjord.

Krisepakke kan bli konsekvensen

Også i Arendal rammer finanskrisen. Arendal kommunale pensjonskasse er på 1 milliard kroner og mye av pengene er plassert i fond som nå har falt kraftig i verdi. Siden krisa oppstod har verdiene i milliard-porteføljen blitt redusert med 60 millioner.

- Hittil har vi ikke vært nødt til å tvangsselge aksjer. Men i verste fall kan vi måtte ta av egenkapitalen - og holder ikke det , må vi be kommunen om kapital, sier direktør, Helga Rose.

Helga Rose Arendal bystyre

Helga Rose oreinterer Arendal bystyre om situasjonen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Men fortsetter verdifallet på aksjene blir det nødvendig med statlig hjelp slik bankene nå får.

- Hvis markedet faller ytterligere kan statlig krisepakke bli en av konsekvensene, sier Rose.

- Ikke fare for pensjonene

Men folk pensjonspenger er det ingen fare for, mener hun.

- De vil aldri være truet. Verken eksistererende eller framtidige pensjonister i offentlig sektor - vil bli rammet. Der ligger det garantier og hvis reservene blir truet så blir satt i verk tiltak av Kredittilsynet, sier Rose.

Daglig leder leder i Flekkefjord kommunale pensjonskasse, Jan Erik Drangsholdt, sier de har hatt et aksjetap på 10 - 15 millioner. Men pensjonskassen i Flekkefjord slipper å be om penger fra kommunen når årets regnskap gjøres opp.