Overraskende mange forteller om vonde hemmeligheter

I fjor tok uventet mange ungdommer kontakt med Senter for seksuelle overgrep på Agder, og fortalte om overgrep. I år forventer senteret enda flere meldinger.

Loneliness

På to år har antallet unge som forteller om seksuelle overgrep vært økende, i fjor var det overraskende mange som ba om hjelp.

Foto: Photographer: Artem Furman

– Jeg er glad for at flere tar kontakt med oss, mange venter over 17 år med å ta kontakt etter at et overgrep er begått, sier daglig leder ved Senter mot seksuelle overgrep på Agder, Margareth Bjørtvedt.

Siden 2015 har antallet unge som kontakter SMSO gått jevnt oppover. Det behøver ikke bety at flere utsettes for seksuelle overgrep.

Tabuer brytes ned

Å skjule et overgrep, kan få flere konsekvenser.

– Mange som venter med å fortelle om overgrep, opplever at de ikke makter å fullføre utdanning, eller å komme inn i arbeidslivet, sier Bjørtvedt.

M. Bjørtvedt

Daglig leder i SMSO Agder, Margareth Bjørtvedt.

Foto: NRK

SMSO har gått aktivt ut i skolene med informasjonskampanjer for å gjøre senteret kjent for dem som har opplevd overgrep.

– I 2015 hadde vi 133 nye brukere og i 2016 økte vi til 218 nye brukere ved senteret.

– Vi forventer og ønsker at flere tar kontakt med oss.

Margareth Bjørtvedt, daglig leder SMSO Agder

Økningen i antall brukere gir økte driftsutgifter. Begge fylkeskommuner har støttet SMSO økonomisk over flere år, og nå søker senteret Vest-Agder fylkeskommune om 150.000 kroner.

– Noen vil kanskje si at det er negativt at flere tar kontakt med dere?

– Seksuelle overgrep har foregått til enhver tid. At flere får hjelp tidligere betyr kanskje at tabuet er i ferd med å brytes ned, jeg tror ikke det er et tegn på at det begås flere overgrep nå enn tidligere, sier hun.

For to år siden var 30 prosent av dem som tok kontakt under 25 år, mens året etter var 40 prosent under 25 år gamle.