Hopp til innhold

Over 11.000 besøkende første driftsår

Drøyt 11.000 personer har vært med på ulike pedagogiske opplegg i regi av Raet nasjonalpark besøkssenter ved Vitensenteret i Arendal i løpet av det første driftsåret. Senteret ble nylig tildelt naturveilederprisen 2022, for innsatsen dette året.