Opphevar sperresone etter blåtunge

Sperresona som vart oppretta i Agder-fylka for å hindre spreiing av blåtungeviruset er oppheva.

Ku
Foto: Odd Rømteland / NRK

Det vart gjennomført ei grundig kartleggjing med påfølgjande slakting av moglege smittebærarar. Det vart også teke prøver av vilt i sperresona, men det er no ingenting som tyder på at det har vore virussirkulasjon i området.

Når sperresona no vert oppheva vil tiltaka som gjeld, vere like over heile landet. Overvakinga av blåtunge held fram i 2010, opplyser Mattilsynet.

Sjudommen vart påvist for første gang i Noreg i Vanse og i Vigmostad i februar i år. Det vart då teke mjølkeprøver frå alle mjølkeprodusentar innan sperresona. I tillegg vart det teke blodprøver at kjøtfebesetningar, som kunne ha gått på beite i nærleiken av dyra, som hadde fått påvist blåtunge.

Bøndene innanfor sperresona kjempa lenge for å få kompensasjon for det økonomiske tapet dei vart påført i samband med blåtunge-smitta. I august i år fekk dei resultat etter hard kamp. Blant anna fekk ikkje dyra deira sleppe ut på beite.

Sperresonen etter blåtunge-utbruddet utvides til de sørlige delene av Aust-Agder.

OPPHEVA: Sperresona i samband med blåtunge-utbrotet er no oppheva i Agder-fylka.

Foto: Illustrasjon: Veterinærinstituttet

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Olivias (7) foreldre reagerer på ultralyd-vedtak

Olivias (7) foreldre reagerer på ultralyd-vedtak