Får 6 000 per melkeku

Bønder som ligger innenfor sperresona for blåtunge, får likevel kompensasjon av staten.

Landbruk

Flere bønder i Agder fikk påvist blåtunge, og i februar ble det innført en sperresone, for å hindre videre smitte utenfor sperresona.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Melkebønder på Sørlandet krevde full erstatning av staten på grunn av dyresykdommen blåtunge.

Bøndene mener at restriksjonene de ble pålagt på grunn av smittefaren fikk store konsekvenser for deres arbeidssituasjon og utgifter.

Blant annet fikk ikke dyra slippe ut på fellesbeite.

Men Landbruks- og matdepartementet svarte i juli Norsk Bondelag at det ikke er åpning i regelverket til å erstatte indirekte tap .

Departementet snudde

Lars Peder Brekk

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Foto: Vegard Woll

Nå har departementet snudd og vil gi bøndene innenfor sperresona 6 000 kroner i kompensasjon per melkeku.

– Dette er ikke en erstatning, men en kompensasjon for merarbeid og merkostnader bøndene har hatt, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

– Det beste for fellesskapet

– Det er viktig at de som har gjennomført tiltakene mot spredning av smitte får kompensasjon, for de har gjort en jobb for alle andre bønder også, sier Brekk.

De som mener de har rett på penger må søke til Fylkesmannen. Det dreier seg om et sted mellom 10 og 20 besetninger i Agder med i overkant av 200 melkekyr.

– Jeg er tilfreds med at det er funnet ei løsning som kompenserer for noen av de ulempene produsentene er påført. Denne løsninga er vi blitt enige om med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, sier Brekk.

Video nsps_upload_2009_6_24_19_0_23_220.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Se video fra 24. juni: Dagros får ikke sommerferie.