NRK Meny
Normal

Bussen satser mer på mobiltelefon-billetter

Agder Kollektivtrafikk selger nå cirka 500 bussbilletter hver dag via sin egen applikasjon på mobiltelefonen. Nå skal tilbudet utvides ytterligere.

Kjøp av bussbillett med mobiltelefon

AKT tror at stadig flere busspassasjerer vil kjøpe billetten via mobilen.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Salget av bussbilletter via mobiltelefon vil utgjøre mellom 4 og 5 millioner kroner i år for Agder Kollektivtrafikk (AKT).

AKT har ansvaret for all kollektivtrafikk i Vest-Agder og fra 1. januar 2015 gjelder dette ansvaret også i Aust-Agder.

Selskapet regner med at salget av bussbilletter via mobiltelefonen vil øke i årene som kommer og vil satse mer på mobilbilletter.

Utvider tilbudet

Busspassasjerene kan foreløpig bare kjøpe enkeltbilletter via mobiltelefon-appen til AKT, men nå jobber selskapet med å utvide dette tilbudet betydelig neste år.

Det sier utviklingssjef i AKT, Thomas Ruud Jensen, til NRK.

– Vi tenker at vi i løpet av 2015 vil erstatte dagens mobilbillett. Da vil vi lage en billett som er basert på løsningen til Ruter i Oslo og Akershus. Dette systemet har blitt prisbelønnet med tanke på sin brukervennlighet, sier Jensen.

Det vil da kunne bli mulig for busspassasjerene å kjøpe flere ulike billett-typer via mobiltelefonen.

– I denne mobilbilletten skal det bli enklere å kjøpe billett og det skal bli mulig å kjøpe flere billett-typer. I tillegg til enkeltbillett ser vi for oss at man også kan kjøpe periodeprodukter slik som månedskort eller 24-timers billett, sier utviklingssjefen.

Betalingsløsning for fremtiden

Andelen smarttelefoner her i landet er økende og cirka 95 prosent av mobiltelefoner som selges i dag er smarttelefoner som gir tilgang til en rekke ulike typer applikasjoner.

AKT regner derfor med at bussbillett-kjøp via mobiltelefonen vil øke i tiden som kommer.

– Hvordan ser dere for dere fremtiden for busspassasjerene?

– Det er vanskelig å spå, og jeg skal ikke være den som spår noe om dette. Men vi har sett noen trendanalyser som peker på at veldig mye av det vi kommer til å foreta oss i fremtiden vil skje ved hjelp av mobiltelefonen. Folk har med seg mobiltelefonen overalt, men kontanter har ikke folk alltid med seg. Så at mobiltelefonen er en betalingsløsning for fremtiden tror både vi og andre, sier Jensen.

Selskapet har søkt areal- og transportplanutvalget i kristiansandsregionen om 1,5 millioner kroner i støtte for å utvikle mobilbilletten videre.

– Hva er målsettingen for dere når det gjelder salg av bussbilletter via mobiltelefonen?

– Vi tror at potensialet er mye større enn de 500 billettene vi nå selger hver dag, men vi har ikke kvantifisert målsettingen i antall billetter. Men det er to viktige mål vi ønsker å oppnå. Vi ønsker å få bussen raskere frem. Det betyr at bussen bruker mindre tid på holdeplassen, fordi passasjerer har kjøpt billetten på forhånd via mobiltelefonen. Og det andre vi ønsker å oppnå med dette er at det blir mindre kontanthåndtering om bord på bussene, sier Jensen.