Hopp til innhold

Bruker 1 million for at folk skal droppe bilen

Gratis busskort til ansatte og digitale skjermer med bussruter er noe av det som skal få flere i Kristiansand og området rundt til å velge bort bilen som fremkomstmiddel til og fra jobb.

Sykler

1 million kroner skal brukes for å få folk til å sykle eller kjøre buss i Kristiansandsregionen.

Foto: Colourbox

– Vi skal ut og tilby gratis bussbilletter, og ta med elsykler som de ansatte kan prøve ut. Med dem kan man jo sykle lenger enn på vanlig sykkel, sier Bjørne Jortveit i Kristiansand kommune.

Bjørne Jortveit

Bjørne Jortveit i Kristiansand kommune er sikker på at buss- og sykkelkampanjen i Kristiansand vil ha stor effekt.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kampanjen er spesielt rettet mot ansatte ved store bedrifter i kristiansandsområdet, og bakgrunnen er innføringen av rushtidsavgift i september.

Målet er blant annet å legge bedre til rette for busstransport.

– Vi vil blant annet tilby bedriftene å få sanntidsvisning på digitale skjermer så de ansatte kan se når bussene kommer og går, sier Jortveit.

– Dette vil uansett få effekt

Han har stor tro på at kampanjen vil føre til at flere lar bilen stå og heller velger buss eller sykkel til og fra jobb.

– Ja, det har vi absolutt tro på. Vi så jo det når bomsatsen ble doblet i 2010. Det hadde effekt, ifølge statistikken. Så vi vet at det kommer til å bli en reaksjon nesten uansett hva vi gjør.

150.000 kroner er satt av til utdeling av busskort for ansatte i bedriftene.

– Vi skal også ha «Jeg kjører grønt»-kampanjen utover høsten, og i tillegg en vinterkampanje for syklister. Og jo lenger periode folk ekperimenterer med andre måter å reise på enn bil, jo større er sjansen for at dette setter seg som en varig måte å reise på, sier Jortveit.