Ny tro på tunnel til Hidra

Etter at de borgerlige partiene i sommer gikk inn for at ferjemidler kan finansiere tunnelbygging i 40 år, ser ildsjelene for Hidra landfast gløtt av lys i enden av tunnelen.

Slik blir Hidra-tunnelen

Slik har man tenkt at Hidra Landfast kan bli seende ut.

Foto: Multiconsult

Statens vegvesen jobber i høst med nye prisberegninger på en undersjøisk tunnel til øya Hidra fra fastlandet i Flekkefjord.

Planen er at fylkespolitikerne i løpet 2015 skal ta stilling til om de går videre med Hidra Landfast-prosjektet.

Ferja til Hidra

Etter minst 30 års arbeid for fastlandsforbindelse til Hidra, kan ferja få hvile.

Foto: NRK

Ferjemidler i 40 år

I sommer avga nemlig kommunal- og forvaltningskomiteen sin innstilling til Stortinget hvor de gikk inn for at statlige ferjemidler kan brukes til finansieringen av fastlandsforbindelser i 40 år mot 20 år tidligere.

Dermed kan finansieringen av tunnelforbindelse mellom Hidra og fastlandet være mulig.

Leder av samferdselsutvalget i fylke, Gisle Meininger Saudland, håper på byggestart innen fire år:

– Jeg håper at byggestart kan skje etter nyttår. Da kan den stå ferdig innen denne valgperioden og i 2019 hvis alt går etter planen, sier Meininger Saudland.

Hidra

I dag bor det omtrent 600 fastboende på Hidra. Det er ventet at dette antallet vil øke betraktelig med tunnel.

Foto: NRK

Les også:

Knapt flertall sa nei

I 2012 stemte fylkestinget i Vest-Agder nei til bygging av tunnel til Hidra. Kun én stemme manglet for at kommunen skulle kunne forskuttere pengene som manglet. Det vakte sterke reaksjoner.

Den totale rammen var på 423 mill for 3,5 år siden, men anbudet som kom inn var på 503 millioner. Da manglet det omkring 80 millioner kroner.

KrF, Venstre og Frp foreslo å si ja til at Flekkefjord kommune kunne forskuttere de 80 millionene for å få prosjektet i havn, men forslaget fikk altså ikke flertall.

Men nå kan politikerne bruke statlige ferjepenger, bompenger og fylkeskommunale og kommunale penger i 40 år.

Les også:

Flere vil bygge nå

Ordfører Jan Sigbjørnsen er optimist med tanke på situasjonen i entreprenørbransjen.

Jan Sigbjørnsen

Ordfører Jan Sigbjørnsen (H).

Foto: Sigrid Tufteland / hogre.no

– Jeg tror det er flere aktører som er interessert i å bygge tunnelen. Signalene vi har fått fra bransjen er at firmaer står klare til å regne anbud. Jeg tror dette er et godt tipspunkt for å sette i gang, sier Sigbjørnsen.

21. oktober skal komiteen som jobber for Hidra landfast ha møte og håper da på å få en prisoversikt. For tunnelen vil bli dyrere selv om man har fått en ny finansieringsmulighet gjennom ferjeavløsningsmidlene.

– Jeg er spent på tallene, men jeg tror det skal gå, sier ordføreren.