Hidratunnel-bygging etter planen

Det er ingen politiske signaler om at man skal utsette byggingen av Hidra­tunnelen, fordi den blir dyrere enn beregnet. Det sier fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman (H) til NRK.

Slik blir Hidratunnelen

Hidratunnelen blir dyrere enn beregnet, og nå frykter aksjonskomiteen Hidra Landfast at hele tunnelprosjektet kan bli skrinlagt.

Foto: Multiconsult

Dårlig kvalitet på fjellet fører til at den undersjøiske tunnelen til Hidra i Flekkefjord blir 78 millioner kroner dyrere enn først beregnet.

Tunnelen har nå fått en prislapp på 423 millioner kroner på grunn av dårligere fjellkvalitet enn først antatt.

Fylkesrådmannen i Vest-Agder foreslår å øke tilskuddene til tunnelen med 25 millioner kroner, eller utsette hele byggingen.

Nå er det opp til politikerne i fylket å avgjøre tunnelens fremtid.

Frykter skrinlegging

Terje Damman

Fylkesordfører Terje Damman har så langt ingen politiske signaler om at Hidratunnelen ikke blir bygget etter planen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Aksjonskomiteen Hidra Landfast håper at fylkespolitikerne ikke utsetter byggingen av den undersjøiske tunnelen, fordi den nå blir mye dyrere.

Dersom politikerne utsetter byggingen frykter aksjonskomiteen at hele prosjektet blir skrinlagt.

Det sier Nils Olav Vågen i Hidra Landfast.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg så dette forslaget om å utsette byggingen, men det blir i realiteten å skrinlegge hele prosjektet, sier Vågen til NRK.

Ny behandling

Tunnelen har nå fått en prislapp på 423 millioner kroner, og dette er 78 millioner kroner dyrere enn først antatt.

I forslaget fra fylkesrådmannen må politikerne enten øke bevilgningen med 25 millioner kroner og øke bompengefinansieringen, eller vedta å utsette hele byggingen av tunnelen.

Onsdag starter samferdselspolitikerne i Vest-Agder behandlingen av saken.

Fylkesordfører Terje Damman har så langt ingen politiske signaler om at byggingen blir utsatt.

– Til nå har jeg ingen signaler i det politiske miljøet om at noen vil gå for en utsettelse av saken, sier Dammen.

Håper på byggestart i år

Damman sier at de endelige kalkylene og prislappen på prosjektet blir avgjørende.

– Slik som disse kalkylene ligger nå, er vi på et balansepunkt i forhold til hva fylkeskommunen kan greie å håndtere, sier Damman.

– Tror du på byggestart i år?

– Ja, det håper jeg fortsatt, sier Damman.