Først i 2019 står ny bro klar

Tidligst om to år vil en ny bro stå ferdig på Feda i Kvinesdal etter at den forrige ble ødelagt under ekstremværet Synne i 2015.

Broa på Feda

Ny bro kommer først tre år etter flommen på Feda i Kvinesdal.

Foto: Lars Eie / NRK

Prosjektering av ny bro på Feda er i gang. Prosjekteringsleder Steinar Jacobsen i Statens vegvesen sier de har undersøkt grunnforholdene ved broa, og skal tilbake igjen for flere undersøkelser.

– Utfordringa nå er å få på plass ei bro som passer inn i det eksisterende miljøet på Feda. Det er en del hus som skal tas vare på. Vi må få ei ny bro til å passe inn i området, sier Jacobsen.

Ett kjørefelt

Den nye broa, som skal stå ferdig i 2019, skal ha ett kjørefelt over og ett fortau på om lag to meter på nordsiden av broa. Også den gamle broa hadde ett kjørefelt.

6. desember 2015 ødela ekstremværet Synne broa. Dermed var bygda delt i to inntil en midlertidig bro ble lagt på plass.

Nå samarbeider Statens vegvesen med Norges vassdrags- og energidirektorat for å finne ut hvor mye vann den nye elva skal tåle.

– Vi er i gang med detaljprosjektering av broa og har mål om å få sendt ut anbud til entreprenører tidlig i 2018, sier Jacobsen.

Går det som forventet, blir det ett års byggetid av broa.

– Ville hatt broa på plass

Jacobsen forteller at det har pågått en prosess siden broa ble tatt av flom i 2015 og at oppdraget ble gitt til hans avdeling tidlig i 2016.

– Vi har måttet tilpasse framdriften ut fra de ressursene vi har hatt, svarer Jacobsen på spørsmål om hvorfor byggingen og planleggingen har tatt tid.

Ordfører Per Sverre Kvinlaug mener kommunen ikke har vært en bremsekloss i saken, men har forsøkt å legge forholdene til rette.

Per Sverre Kvinlaug

Per Sverre Kvinlaug skulle helst sett at broa snart var ferdig.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg har vært opptatt av å få framdrift i saken, sier Kvinlaug til NRK

Han ble tidligere orientert om at broa ble utsatt i forhold til tidligere plan.

– Jeg skulle helst ha sett at den kom på plass tidligere. Men det er viktig at man får en god løsning for alle parter, mener Kvinlaug.

Kvinlaug er glad for at det kommer på plass en midlertidig gangbro i midten av oktober.