Ba ikke om hjelp fra Sivilforsvaret

Kvinesdal kommune tok ikke imot hjelp fra Sivilforsvaret da ekstremværet Synne skyldte inn over Sørlandet i desember.

Feda bru

Broen over elva på Feda i Kvinesdal kommune fikk kraftige skader i uværet.

Foto: Gunn Lise Tomstad

Etter uværet har kommunens håndtering av situasjonen blitt gjennomgått av fylkesberedskapssjefen. I en rapport kommer det fram at kommunen sa nei til assistanse fra Sivilforsvaret.

Yngve Årøy

Fylkesberedskapssjef i Vest-Agder Yngve Årøy

Foto: NRK

– Sivilforsvaret kontaktet Kvinesdal kommune og informerte om at de kunne stille personell ved behov, men kommunen svarte at de klarte seg greit med egne ressurser, sier fylkesberedskapssjef i Vest-Agder Yngve Årøy.

Han oppfordrer kommunen til å vurdere om deres ressurser var tilstrekkelige, om Sivilforsvaret kunne gjort noen forskjell og om de burde bedt om støtte.

Forstår de flomrammedes frustrasjon

Rundt to måneder siden førte ekstremværet Synne til flom i Kvinesdal og Feda. Flere bygninger ble tatt av de enorme vannmassene i Fedaelva, mens andre bygg fikk store skader. Mange beboere kjempet fortvilet mot vannmassene som strømmet inn i husene langs elvekanten.

Flere av de flomrammede fortalte NRK i januar at de er kritiske til kommunens håndtering av ekstremværet. Enkelte innbyggere mener de ikke fikk god nok hjelp før, under og etter flommen.

Beboerne sier de ikke forstår hvorfor kommunen ikke brukte Sivilforsvaret.

– Jeg kan forstå frustrasjonen. Mange av disse beboerne fikk dette veldig tett innpå livet og opplevde materielle tap, sier fylkesberedskapssjefen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)


Flere flomramede i Kvinesdal er kritiske til kommunens håndtering av ekstremværet Synne, seks uker etter flommen.
Mange frykter egen sikkerhet, og savner flomvarsling.

Se reportasje fra januar: Flomrammede i Kvinesdal er kritiske til kommunens håndtering av ekstremværet «Synne». Flere innbyggere mener de ikke har fått god nok hjelp i etterkant av ødeleggelsene.

Bør be om hjelp

Fungerende distriktssjef i Sivilforsvaret, Holger Hillestad, bekrefter at kommunen sa nei, men sier de kun kan forholde seg til beslutningene som tas i kommunene.

Likevel oppfordrer han kommuner som opplever ekstreme situasjoner til å følge føre-var-prinsippet.

– Det er bedre at vi blir kalt ut og deretter sendt hjem hvis det ikke er behov, enn at vi ikke blir kalt ut i det hele tatt, sier Hillestad til NRK.

Hva kunne dere ha hjulpet til med?

– Vi kunne sikkert hjulpet til på flere områder, men vi må forholde oss til kommunens beslutninger. Vi tar det for gitt at det blir vurdert nøye. sier han.

Tar selvkritikk

Per Sverre Kvinlaug

Ordfører i Kvinesdal Per Sverre Kvinlaug.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug (KrF), sier kommunen ikke brukte Sivilforsvaret fordi behovet for assistanse var uavklart.

– Det handler både om intern og ekstern kommunikasjon. Sett i lys av det som skjedde da og det vi har sett gjennom evalueringen, så er det helt klart at bruken av Sivilforsvaret vil stå høyt neste gang.

Rådmann i Kvinesdal, Camilla Dunsæd, sier de tar lærdom av situasjonen.

– I ettertid så vi at det var mange ting som Sivilforsvaret kunne hjulpet til med. Vi er veldig glad for å ha et Sivilforsvar som vi kan kalle på i vanskelige situasjoner.