Se dronevideo fra flomrammede Feda

Flere hus står søndag kveld i fare for å bli tatt av vannmassene som fosser ned Fedaelva.

Flombilder fra Feda