Hopp til innhold

No skal det bli lettare for nødetatane i Agder å hjelpe deg

Tidlegare har sentralbordet til dei tre nødetatane vore spreidd i tre ulike sørlandsbyar. Denne veka flytta alle inn i same bygg.

Nytt politihus i Kristiansand

Frå venstre: Ole Kristian Skomedal, assisterande avdelingsleiar for AMK, Sverre Birkeland, seksjonsleiar for operasjonssentralen i Agder politidistrikt og Rune Vårdal Paulsen, dagleg leiar for 110 Agder IKS.

Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

– Dette er ein festdag. Vi har venta lenge på dette. No har vi omsider komme dit at alle har flytta inn og alt fungerer som det skal, seier Rune Vårdal Paulsen, dagleg leiar for 110 Agder IKS.

Saman med ein representant frå dei to andre nødetatane, politi og helse, står dei framfor det splitter nye politihuset i Kristiansand.

Denne veka flytta nemleg alle nødmeldingssentralane inn i dette bygget.

Det betyr at viss du ringjer 110, 112 eller 113 i Agder vil nokon innanfor veggene her svare.

– Tilbodet vil bli betre enn tidlegare no som alle er samla på ein stad, seier Vårdal Paulsen.

Nytt politihus i Kristiansand

Etter planen skal alt stå heilt ferdig i det nye politihuset i løpet av nokre veker.

Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Trur folk vil merke forskjell

Fram til no har nødmeldingssentralane vore spreidde i Arendal, Kristiansand og Lillesand.

Målet med flyttinga er at dei tre nødetatane kan samarbeide betre om å gi deg best mogleg hjelp når du treng det.

– Vi ser på det som veldig viktig at vi no endeleg er samla. Får vi inn meldingar om alvorlege hendingar kan vi enklare sikre ein rask og rett respons, seier Sverre Birkeland, seksjonsleiar for operasjonssentralen i Agder politidistrikt.

Sverre Birkeland, seksjonsleder for operasjonssentralen i Agder politidistrikt

Seksjonsleiar Birkeland gler seg til å jobbe i det nye politihuset framover.

Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Dei tre sentralane har framleis sjølvstendige kontor, men no ligg dei vegg i vegg.

– Håpet er at innbyggjarane i Agder vil merke ein forskjell, og at vi sørgjer for å vere raskt på plass når folk treng hjelp, seier Birkeland.

Nytt politihus i Kristiansand

Dei tre nødmeldingssentralane får alle nødsamtalar i Agder og koordinerer dei operative ressursane.

Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Tredje av sitt slag

– Nærleik til kvarandre gir ein betre og meir effektiv beredskap, spesielt ved dei store hendingane kor tett samarbeid er viktig, seier politimeisteren i Agder, Kjerstin Askholt.

Samlokaliseringa av nødetatane i Kristiansand er den tredje av sitt slag. Tilsvarande sentralar finst allereie i Bodø og Kirkenes.

Nytt politihus i Kristiansand

Den nye politistasjonen i Kristiansand ligg i Vestre Strandgate.

Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

– Frå politiets side er vi glade for endeleg å ha komme saman med brann og helse i nye og moderne felles lokale. Vi gler oss til å vidareutvikle samarbeidet med dei to andre etatane, seier politimeisteren.

Les også: Arkivdokumenter skadet av mugg – sykehus får krass kritikk

- Mugg på permer slik som dette er helseskadelig for de som jobber her, sier direktør for tilsyn ved Arkivverket, Kjetil Reithaug.
- Mugg på permer slik som dette er helseskadelig for de som jobber her, sier direktør for tilsyn ved Arkivverket, Kjetil Reithaug.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 05 0,54 kr
Dyrest kl. 10 0,61 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %