Nedgang i utenlandstrafikken på Kjevik

Antallet utenlandspassasjerer på Kristiansand lufthavn Kjevik har gått ned med 8,7 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor, viser nye tall fra Avinor.

Kjevik flyplass

Det er en tydelig nedgang i antallet passasjerer på utenlandsrutene til og fra Kjevik.(Arkivfoto)

Foto: Egeland, Geir Ingar / NRK

Totalt var det 94.711 reisende over lufthavnen i mai, hvilket utgjør en marginal nedgang på 0,2 prosent i mai sammenlignet med samme måned i fjor.

Dette fordeler seg med 63.832 reisende innlands, 30.721 reisende utenlands og 158 i transitt.

Hittil i år er det registrert 418.003 passasjerer som har reist til og fra Kjevik med flyrutene.

Dette er en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Størst er endringen i utenlandstrafikken med en passasjernedgang på 8,7 prosent hittil i år.

Også antallet flybevegelser på Kjevik til og fra utlandet har gått ned med 9,7 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

I innlandstrafikken har det vært en nedgang på 0,7 prosent så langt i år.

Nedgang i flyplassens inntekter

Thomas Langeland portrett

Lufthavnsjef Thomas Langeland ved Kristiansand lufthavn Kjevik.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Lufthavnsjef Thomas Langeland sier til NRK at han synes det er beklagelig at utenlandstallene for flyplassen viser en nedgangskurve.

– Nedgangen kom dramatisk ut med streiken til Norwegian. Da mistet vi nærmere 50 flybevegelser. I tillegg er det mye mindre chartertrafikk sammenlignet med i fjor. Det ser for oss ut som om passasjerene planlegger sine egne reiser og dette får konsekvenser for chartertrafikken, sier Langeland.

Han ønsker ikke å si noe om hvor mye penger Avinor taper på at antallet passasjerer til og fra utlandet går ned og at charterselskapene kutter i sitt tilbud på Kjevik.

– Disse passasjerene legger jo igjen en del penger i den kommersielle omsetningen på lufthavnen. I tillegg kommer tap av startavgifter og terminalavgifter fra flyselskapene. Så vi merker tydelig en redusert inntekt som følge av dette, sier Langeland.

Usikkerhet fremover

Når det gjelder innenlandstrafikken er lufthavnsjefen litt mer positiv.

– Innenlandstrafikken viser en positiv utvikling med en oppgang på 1,4 prosent i mai, sier Langeland.

Han sier at det også er gledelig å registrere en positiv utvikling i antall passasjerer på de faste rutene til utlandet.

– Våre faste ruter til utlandet har en økning på 1,8 prosent i mai, men totalt var det en nedgang i passasjerantallet i utenlandstrafikken på 4 prosent i mai, sier han.

Langeland forventer en fortsatt balansert utvikling i passasjertrafikken resten av året, og han håper også at tallene for utenlandstrafikken skal stabilisere seg når totaltallene er klare ved årets slutt.

– Det er noe usikkerhet knyttet til konsekvensene av konjunkturnedgangen. Men noen ruter øker sine frekvenser og vi får inn en del nye avganger i sommer til Praha som vi håper skal stabilisere utviklingen, sier lufthavnsjefen.