Mulig redusert fart

Det kan bli aktuelt å sette ned fartsgrensen til 50 km/t på E18 forbi Grimstad på grunn av mye overvann. Det opplyser Mesta til Grimstad Adressetidende.