Motstandere av likekjønnet vigsel forberedt på tap

Øivind Benestad i gruppen Levende Folkekirke sier han er mentalt forberedt på å tape kampen om vigsel av likekjønnede i Den norske kirke.

Øyvind Benestad

Øyvind Benestad tror den økte valgdeltakelsen har vært til fordel for Åpen folkekirke.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Levende Folkekirke har kjempet mot kirkelig vigsel av likekjønnede, men den økte deltakelsen i kirkevalget kan tyde på at motsatt leir vinner, mener Øivind Benestad.

– Vi er forberedt på et skred med motsatt fortegn av hva vi ønsker, så vi er mentalt forberedt på å bli tapere i mange bispedømmer, sier han i et intervju med avisa Vårt Land.

Vil melde seg ut

Benestad sier han trolig vil melde seg ut av Den norske kirke dersom Kirkemøtet vedtar liturgi for likekjønnet vigsel.

– Jeg vil melde meg ut. Og jeg vet om mange andre som også vil gjøre det dersom det åpnes opp for likekjønnet ekteskap i kirken, har Benestad tidligere sagt til NRK.

Benestad er klar på at ekteskapet er mellom mann og kvinne, og mener at slik må også bibelen tolkes.

– Det bekrefter Jesus også. Det innebærer at barn har rett på sin egen mor og far. Ekteskap, familie og barn hører sammen. Vi tolker barnekonvensjonen dit hen at barn har rett på sin egen mor og far, mener Benestad.

Flere enn tidligere

Flere deltok i årets kirkevalg enn tidligere. I Agder og Telemark har 17,2 prosent av kirkemedlemmene deltatt ved valget, en oppgang på 2,7 prosentpoeng fra 2011.

Deltakelsen ved kirkevalget har gått opp i hele landet viser opptellingen av 90 prosent av stemmene.

Øivind Benestad sier til Vårt Land at han hadde forventet enda høyere valgdeltakelse på grunn av den store medieinteressen og det store engasjementet i forkant av valget.

Stor oppgave

Åpen folkekirke hadde også forventet en høyere valgdeltakelse.

– Det er et godt tall, men vi hadde håpet på en høyere deltakelse på grunn av det store engasjementet og undersøkelsen i forkant som viste at mange ville stemme, sier Sturla Stålsett, leder for Åpen folkekirke til Vårt Land.

Åpen Folkekirke stilte valglister i ni av elleve bispedømmer. Stålsett vil vente på det endelige resultatet før han kommenterer om det har gått bra for dem.

– Først og fremst er jeg glad for engasjementet og høyere valgdeltakelse, noe som har vært viktig for Den norske kirke. Nå står kirken foran en stor oppgave i å kommunisere godt med alle som har deltatt, sier han.

Helga Haugland Byfuglien

Biskop Helga Haugland Byfuglien sier det er viktig å behandle saken til neste år.

Foto: Eric Johannessen

Behandles av kirkemøtet

Kirkemøtet i april neste år skal behandle spørsmålet om kirkelig vigsel av likekjønnede. Det besluttet Kirkerådet torsdag.

– Vi er opptatt av at kirken må stå samlet på tross av ulike syn i dette spørsmålet. Derfor er det viktig å kunne behandle denne saken til neste år, sier biskop Helga Haugland Byfuglien i en pressemelding fra Den norske kirke.

Vedtaket i Kirkerådet ble fattet etter initiativ fra Bispemøtet.