Massive vindmølleplaner bekymrer

Planlagte vindkraftverk bekymrer Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder. Antall vindmøller i fylket kan bli mangedoblet de neste årene.

Planlagte vindkraftverk bekymrer Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder. Antall vindmøller i fylket kan bli mangedoblet de neste årene.

I dag er det 36 vindmøller i Vest-Agder. Disse står på Lista og på Fjeldskår i Lindesnes. I alt er det planer om over 400 vindmøller i fylket. Det bekymrer.

– Det er et tankekors. Resultatet kan bli at vi vil se et eller flere vindkraftverk fra de fleste fjelltoppene i hele fylket, sier miljøverndirektør i Vest-Agder, Ørnulf Haraldstad.

454 vindmøller i Vest-Agder

Fylkesmannens miljøvernavdeling er bekymret for både dyreliv og naturmiljø dersom alle planlagte vindmølleprosjekter i fylket blir gjennomført.

I tillegg til de allerede eksisterende 36 vindmøllene på Lista og i Lindesnes, er det gitt konsesjon for til sammen 83 vindmøller på Kvinesheia og på Tonstad i Sirdal.

Syv søknader om konsesjon er under behandling. Hvis alle disse blir godkjent, kommer det 161 nye vindmøller.

Til sammen kan det bli 454 vindmøller bare i Vest-Agder.

Mangelfulle konsekvensutredninger

Søknader om konsesjon skal inneholde en konsekvensutredning for hvert enkelt vindkraftverk. Dette er søkers ansvar. Søker må gå til et konsulentfirma for å få dette gjort.

Pål Alfred Larsen

Senioringeniør Pål Alfred Larsen, ser på synlighetsanalysen som viser hvor den enkelte vindmølle kan bli synlig i landskapet.

Foto: Svein Johnsen / NRK

Hos Fylkesmannen miljøvernavdeling i Vest-Agder, opplever de at noen av konsekvensutredningene er mangelfulle. Derfor har de utarbeidet sin egen synlighetsanalyse der alle de planlagte utbyggingene er tatt med.

– Den viser hvordan vindturbinene kommer til å påvirke folks naturopplevelser, sier senioringeniør Pål Alfred Larsen hos Fylkesmannen.

– Et eksempel er et hytteområde på Ljosland. Der vil en kunne se mange av vindmøllene fra de populære turområdene. Det er lite omtalt i konsekvensutredningen som ligger til grunn for denne utbyggingen.

Larsen mener det er vanskelig for folk flest å se for seg hvordan det blir før vindmøllene står der.

– Å klargjøre dette for folk, er noe av jobben vår, sier han.

Kart vindmøller

Kartet er basert på miljøvernavdelingens synlighetsanalyse. Det viser eksisterende og planlagte vindkraftverk i Vest-Agder. Ringene viser områdene vindmøllene kan bli synlige fra.

Foto: Grafikk: NRK

150 vindmøller i Kvinesdal

Kvinesdal kommune kan få mellom 120 og 150 vindmøller i nærområdet.

Ordfører Svein Arne Jerstad mener det er viktig å se på helheten.

– Det har vært et sterkt ønske fra Kvinesdal kommune og nabokommunene å få oversikt over alle konsesjonssøknadene som innebærer kraftutbygging.

– Vi har fått noen svar fra NVE, men når det kommer til saksbehandlingen, ender det opp med at det blir den enkelte konsesjon som blir behandlet.

Ordføreren er positiv til synlighetsanalysen som nå foreligger.

– Stykkevis og delt så kan det hende at det ikke ser så galt ut, men helhetsbildet som kommer fram i denne analysen, kan være et verktøy i det videre arbeidet med å se helheten, sier han.

Antall turbiner i vindkrafteverkene

Prosjekt

Status

Kommune

Ant. turbiner

Ant. turbiner, intervall

Fjellskår

Konsesjon gitt

Lindesnes

5

 

Lista

Konsesjon gitt

Farsund

31

 

Kvinesheia

Konsesjon gitt

Kvinesdal/Lyngdal

26

 

Tonstad

Konsesjon gitt

Sirdal

57

 

Skorveheia

Under behandling

Flekkefjord

12

 

Skveneheii

Under behandling

Åseral

38

 

Blåberg

Under behandling

Hægebostad/Kvinesdal

 

25-100

Håskogheia

Under behandling

Flekkefjord

 

15-25

Siragrunnen

Under behandling

Flekkefjord

40

25-67

Stemmeheia

Under behandling

Flekkefjord

36

25-40

Buheii

Under behandling

Kvinesdal

35

35-53