NRK Meny
Normal

Må bygge billigere vei mellom Kristiansand og Lyngdal

Nye Veier vil prioritere strekningen E39 vest for Kristiansand til Lyngdal, men må redusere kostnadene ved bl.a. å kutte lengden på broer og tunneler.

Ny E39 Kristiansand - Lyngdal

Mer av E39 mellom Kristiansand og Lyngdal må legges i dagen for å spare penger.

Foto: Illustrasjon

Prioriterte veistrekninger

De mørkerøde veistrekningene skal prioriteres.

Foto: Nye Veier

Det er allerede klart at den 23 km lange strekningen mellom Tvedestrand og Arendal skal bygges som firefeltsvei med 110 km fartsgrense, og entreprisen er tildelt AF Gruppen.

E39 Kristiansand–Lyngdal står også oppført blant prioriterte strekninger, men det er ikke avgjort når den skal påbegynnes. Strekningen er 70 km og en del av den omfattende utbyggingen av E39 fra Kristiansand til Sandnes. Nye Veier har som mål å få vedtatt en bompengeproposisjon for strekningen i Stortinget våren 2017.

– Redusere kostnader og øke nytten

Ingrid Dahl Hovland

Administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

Foto: C.F. Wesenberg

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland sier at de arbeider for å gjøre strekningen Kristiansand–Lyngdal mer samfunnsøkonomisk lønnsom–både ved å redusere kostnadene og å øke nytten.

– Det som koster mest ved veibygging, er boer og tunneler, sier Dahl Hovland.

– Det er trolig her vi må søke for å redusere kostnadene. Vi må se på både kryssløsninger og lengder på tunneler og broer. Vi har gjennomført nye kost-nytteberegninger på alle prosjektene. Det er dette tallunderlaget som ligger til grunn for vår prioritering nå, sier Dahl Hovland.

– Lønnsomme veier bygges ut først

I samsvar med Nye Veiers vedtekter er det de prosjektene med høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet som prioriteres for utbygging først.

Nye Veier har i oppdrag å planlegge, bygge ut, drifte og vedlikeholde en portefølje med 530 km riksvei, primært bestående av firefelts motorvei langs Norges stamveinett.