Lyn og torden utenfor Grimstad
Foto: Christoffer Alexander Olsen