Lover Kristiansand kulturmillioner

Kristiansand Arbeiderparti vil bruke et titalls millioner kroner på å styrke kulturlivet i kommunen ytterligere.

Festival i sør
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Med kulturminister Trond Giske ved sin side la ordførerkandidat Mette Gundersen tirsdag kveld frem partiets lokale variant av regjeringens "Kulturløftet" på Javel Pub i Kristiansand.

Den ti punkter lange listen innebærer blant annet løfter om etablering av et sørnorsk filmsenter, mer penger til lokale festivaler, økt satsing på kunst og musikk, og tilbud om gratis kulturskole til alle som måtte ønske det.

 

Mette Gundersen
Foto: Scanpix

- Dette er alle viktige punkter, men hjertet mitt banker spesielt for at barn skal kunne få delta på kultur og lære kultur, så tilbudet om gratis kulturskole er noe jeg kommer til å jobbe hardt for å få gjennomført, forteller Gundersen.

Kulturminister Trond Giske kom også med konkrete løfter om statlig drahjelp:

- Hvis dere får på plass et sørnorsk filmsenter, da lover jeg at vi skal sørge for pengene, sa han til stor jubel fra de fremmøtte.

Statssekretær og ordførerkandidat Mette Gundersen har stor tro på at det blir mer penger til kultur, og vil jobbe for å gjennomføre løftene uavhengig av hvordan det går ved høstens valg:

- Dette er jo forsåvidt ikke politisk kontroversielt, så det bør være enkelt også for andre partier å slutte seg til dette kulturløftet. Kulturkroner er vel investerte penger og det kommer hele byens innbyggere til gode, sier Gundersen.