Hopp til innhold

Lastebilnæringen: Frykter gigantiske bomavgifter

– Ingen tar ansvaret for den totale bompengebelastningen. Om få år er bomkostnadene helt ute av kontroll, sier regionsjef Reidar Retterholt i Norges Lastebileier-Forbund.

Lastebil i bomstasjon i Kristiansand

Lastebilnæringen frykter gigantiske bomavgifter om få år.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

Siri Mathiesen

Regiondirektør i NHO Siri Mathiesen.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

NHO-sjef i Agder, Siri Mathiesen, mener bompengeavgiftene kan bli så høye fremover at man svekker hele samfunnsutviklingen.

Mathiesen sa nylig i et intervju med NRK at nye bompengefinansierte veiprosjekter ikke sees i sammenheng og har hvert sitt bompengeregime.

Hun mener dette fører til meget høye totalkostnader for bilistene, redusert arbeidskraftmobilitet og et vesentlig høyere kostnadsnivå for hele næringslivet i regionen.

Lastebilnæringen i Agder og Rogaland støtter NHO og frykter at bomkostnadene om få år vil være helt ute av kontroll.

Bomavgiftene for nyttetrafikken er helt ute av proporsjoner.

Reidar Retterholt, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund Agder og Rogaland

Frykter nidobling av prisen

Reidar Retterholt

Regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund Agder og Rogaland, Reidar Retterholt.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Bomavgiftene for tunge kjøretøy er i dag tre ganger personbiltakst. Avgiftsnivået er helt ute av proporsjoner og det er ingen som lenger har kontroll på den totale belastningen som bompengene får.

Det sier regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund, Reidar Retterholt.

– I dag betaler vi i underkant av én krone per kilometer mellom Stavanger og Hamar i bomavgifter. Om det blir som veiselskapet Nye Veier AS forespeiler oss, så blir det i alle fall ni ganger så dyrt, sier Retterholt.

Et regneeksempel fra lastebilnæringen

Regionsjefen har laget et lite regneeksempel for NRK og legger til grunn Nye Veier AS sine prognoser.

Det vil si cirka tre kroner per kilometer for en personbil og tre ganger personbilprisen for en lastebil.

Et tenkt eksempel er en lastebil som kjører fra Aksdal til Kristiansand om noen få år.

Her er regnestykket:

  • Aksdal–Rogfast kr 360,-
  • Rogfast tunnel kr 900,-
  • Bypakke Nord-Jæren kr 120,-
  • Sandnes–Kristiansand kr 1500,-
  • Bypakke Kristiansand kr 60,-

– I tillegg kommer det noen småbeløp her og der. Totalt vil dette koste cirka 3000 kroner i bompenger for en lastebil hver vei, sier Retterholt.

Han legger til at bompengene blir cirka tre ganger høyere enn utgiftene til drivstoff.

– Og da har jeg tatt utgangspunkt i 25 mil med ny vei, 4 liter per mil og 10 kroner literen, sier Retterholt.

– Bomavgiftene tar helt av

Og det stanser ikke der, ifølge lastebil-sjefen.

  • Det går mot en økning på Haugalandspakken med 314 prosent.
  • Bypakke i Kristiansands-regionen vil påføre lastebilnæringen en kostnadsvekst på 50 prosent.
  • Nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand vil minimum koste 132 kroner.
  • Så kommer bomkostnader på E18 Bamble-Langangen.
  • Bypakke Nord-Jæren, to passeringer i morgenrushet, to i ettermiddagsrushet, samt to passeringer utenom rushtiden, vil utgjøre 156.000 kroner per år per lastebil.

– Vi mener dette er i ferd med å ta helt av, sier Retterholt.

– Dette er alvorlig

Gisle Meininger Saudland

Fylkespolitiker Gisle Meininger Saudland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Hvis regnestykkene er riktige og dette blir en realitet, så er dette meget alvorlig, sier leder i hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder, Gisle Meininger Saudland (Frp).

– Til nå har vi fokusert mest på de sosiale konsekvensene for privatbilistene, men regnestykket til lastebilnæringen viser at dagens bompengeregime ikke er sunt for næringsutviklingen, sier han.

Det statlige veiselskapet Nye Veier AS skal redegjøre for de fremtidige bomavgiftene i vårt neste hovedutvalgsmøte, sier Saudland.

– Bomavgiftene på de ulike prosjektene er ikke samkjørte. Vi må finne en løsning på dette og få til et pristak eller rabattordninger for dem som er avhengig av å passere mange bomstasjoner, sier Saudland.