Vil si nei til flere bommer

Flertallet av politikerne i Lillesand kommunestyre vil avvise forslaget til rådmannen i Kristiansand om å etablere 8 nye bomstasjoner rundt byen, deriblant 3 rundt Sørlandsparken.

Lillesand kommune vil trolig si nei til flere bomstasjoner rundt Kristiansand. Det er klart etter at Høyre har sikret seg et politisk flertall for å si nei.

Høyre har fått med seg KrF, FrP og PP for å si nei til forslaget fra rådmannen i Kristiansand om å etablere i alt 13 bomstasjoner rundt Kristiansand, og øke takstene med inntil 50 prosent.

Dermed vil ikke Lillesand kommune støtte denne delen av bymiljøavtalen som Kristiansand er i full gang med å planlegge.

Nullvekst

Planen legger opp til nullvekst i biltrafikken og en stor omlegging av dagens bompengeordning. Forslaget om 8 nye bompunkter og inntil 50 prosent økning har vært årsaken til at det politiske flertallet i Lillesand sier nei.

Vedtaket fra politikerne vil være omtrent som dette:

Lillesand kommune kan ikke akseptere den utstrakte bruk av bompengefinansiering som foreslås i saken og slutter seg ikke til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et bomsystem i Kristiansandsregionen. Saken avvises.

Einar Holmer-Hoven

Høyres Einar Holmer-Hoven har samlet et flertall mot bymiljøavtalens punkt om flere og dyrere bomstasjoner.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Vi synes bompengesituasjonen i landsdelen har tatt litt av, sier Einar Holmer-Hoven, Høyres gruppeleder i bystyret.

– Usosial skatt

– Planen er alt for massiv, man skal finansiere veldig mye med bruk av bompenger, og vi synes ikke det er en veldig sosial skatt, sier han.

30 prosent av arbeidsstokken i Lillesand jobber i Kristiansand, og Holmer-Hoven mener det holder med to bompasseringer for kommunens innbyggere.

Arbeiderpartiet mener derimot at dagens utspill er utaktisk.

– Litt uansvarlig, rett og slett, sier Thor-Erling Engemyr, formannskapsmedlem for Arbeiderpartiet.

Forsvarer bompenger

– Vi har et ansvar for framtida, for å få ned biltrafikken. Å avvise den sånn, uten å ha et alternativ, synes jeg i beste fall er alt for enkelt, i verste fall veldig populistisk, mener han.

Thor-Erling Engemyr

Arbeiderpartiets Thor-Erling Engemyr mener det politiske flertall i Lillesand opptrer uansvarlig med sin innstilling.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Han mener at det må andre løsninger til for å få ned biltrafikken, og at man da ikke kommer utenom bom.

Engemyr ønsker seg en konstruktiv debatt, blant annet for å ta vare på pendlernes interesser når det gjelder kollektivtrafikken.

– Der synes jeg kanskje pakka er litt dårlig. Det har vært veldig mye fokus på sykkel, vi ønsker også å ha mer fokus på kollektivtrafikk.

Lillesand formannskap skal behandle prinsippvedtaket for bompengefinansiering av bymiljøavtalen på sitt første møte etter ferien, som er neste onsdag.