Hopp til innhold

Vil si nei til flere bommer

Flertallet av politikerne i Lillesand kommunestyre vil avvise forslaget til rådmannen i Kristiansand om å etablere 8 nye bomstasjoner rundt byen, deriblant 3 rundt Sørlandsparken.

Lillesand kommune vil trolig si nei til flere bomstasjoner rundt Kristiansand. Det er klart etter at Høyre har sikret seg et politisk flertall for å si nei.

Høyre har fått med seg KrF, FrP og PP for å si nei til forslaget fra rådmannen i Kristiansand om å etablere i alt 13 bomstasjoner rundt Kristiansand, og øke takstene med inntil 50 prosent.

Dermed vil ikke Lillesand kommune støtte denne delen av bymiljøavtalen som Kristiansand er i full gang med å planlegge.

Nullvekst

Planen legger opp til nullvekst i biltrafikken og en stor omlegging av dagens bompengeordning. Forslaget om 8 nye bompunkter og inntil 50 prosent økning har vært årsaken til at det politiske flertallet i Lillesand sier nei.

Vedtaket fra politikerne vil være omtrent som dette:

Lillesand kommune kan ikke akseptere den utstrakte bruk av bompengefinansiering som foreslås i saken og slutter seg ikke til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et bomsystem i Kristiansandsregionen. Saken avvises.

Einar Holmer-Hoven

Høyres Einar Holmer-Hoven har samlet et flertall mot bymiljøavtalens punkt om flere og dyrere bomstasjoner.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Vi synes bompengesituasjonen i landsdelen har tatt litt av, sier Einar Holmer-Hoven, Høyres gruppeleder i bystyret.

– Usosial skatt

– Planen er alt for massiv, man skal finansiere veldig mye med bruk av bompenger, og vi synes ikke det er en veldig sosial skatt, sier han.

30 prosent av arbeidsstokken i Lillesand jobber i Kristiansand, og Holmer-Hoven mener det holder med to bompasseringer for kommunens innbyggere.

Arbeiderpartiet mener derimot at dagens utspill er utaktisk.

– Litt uansvarlig, rett og slett, sier Thor-Erling Engemyr, formannskapsmedlem for Arbeiderpartiet.

Forsvarer bompenger

– Vi har et ansvar for framtida, for å få ned biltrafikken. Å avvise den sånn, uten å ha et alternativ, synes jeg i beste fall er alt for enkelt, i verste fall veldig populistisk, mener han.

Thor-Erling Engemyr

Arbeiderpartiets Thor-Erling Engemyr mener det politiske flertall i Lillesand opptrer uansvarlig med sin innstilling.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Han mener at det må andre løsninger til for å få ned biltrafikken, og at man da ikke kommer utenom bom.

Engemyr ønsker seg en konstruktiv debatt, blant annet for å ta vare på pendlernes interesser når det gjelder kollektivtrafikken.

– Der synes jeg kanskje pakka er litt dårlig. Det har vært veldig mye fokus på sykkel, vi ønsker også å ha mer fokus på kollektivtrafikk.

Lillesand formannskap skal behandle prinsippvedtaket for bompengefinansiering av bymiljøavtalen på sitt første møte etter ferien, som er neste onsdag.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,6 kr
Dyrest kl. 08 0,68 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,7 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,7 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %