Hopp til innhold

Måtte kjempe for medisin hun ikke ble syk av

LAR-pasient Nina Austad spydde av medisinen hun fikk og måtte kjempe for å få en annen. Pasienter som henne må i større grad få medvirke til egen behandling, mener Pasient- og brukerombudet.

Nina Austad

Nina Austad har vært rusmisbruker i mange år og måtte kjempe for å få medisinen som fungerte for henne.

Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

– Det kom bare rett opp igjen. Jeg spydde og var kvalm hele dagen. Det var grusomt, forteller Nina Austad.

Hun forteller om det flytende metadonet hun fikk av Staten.

Austad er en «LAR-pasient». Det betyr at hun får medisiner for å holde seg unna narkotiske stoffer.

Hun måtte kjempe i ett år for å få en medisin som ikke gjør henne dårlig.

Metadonet kan nemlig også gis i pilleform. Austad sier at LAR-systemet var redd for at hun skulle selge pillene hun fikk.

– De mente pillene var så lett omsettelig. Akkurat som jeg skulle solgt noe som holder meg levende og frisk. Det har aldri vært i tankene mine engang, sier Austad.

NRK forklarer

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Hva er LAR?

 • LAR står for legemiddelassistert rehabilitering.
 • Behandling med opioidholdige legemidler (substitusjonsbehandling) av opioidavhengighet (avhengighet av heroin, morfin m.fl.) 
 • Behandlingen i LAR organiseres som et trepartsamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten i kommunen og primærhelsetjenesten, med pasienten i midten.​
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Hvorfor LAR-behandling?

 • Målet er at LAR-pasientene skal klare seg uten heroin eller andre illegale rusmidler, og at ikke så mange skal dø av overdoser.
 • Norge lå i årevis på toppen av overdosestatistikken i Europa.
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Hvem får LAR-behandling?

 • Cirka 8000 eksnarkomane får metadon eller Subutex i ordningen som har eksistert i Norge siden slutten av 1990-tallet. 
 • Pasientens alder skal tillegges særskilt vekt ved vurdering av om LAR skal tilbys.
 • Beslutning om innskrivning i og utskrivning fra LAR er lagt til spesialisthelsetjenesten. 
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Strengt kontrollert

 • Substitusjonslegemidler er sterkt avhengighetsskapende og har stor gateverdi.
 • For å sikre at legemiddelet ikke blir omsatt eller gitt videre til uvedkommende, og derved setter andres liv og helse i fare, underlegges utleveringen streng kontroll.

Kilde: helsenorge.no

Gikk til søksmål

Nina Austad er ikke den eneste som har reagert på medisintilbudet.

I fjor gikk flere hundre LAR-pasienter til søksmål mot staten, fordi de mener menneskerettighetene brytes. Saken er fortsatt ikke ferdig behandlet.

Austad og 98 andre rundt om i hele landet har gått til Pasient- og brukerombudet for å få hjelp.

Pasient- og brukerombud i Agder, Hanne Damsgaard, mener vi må ha en retningsendring innen LAR.

– Vi må ha større grad av tillit til disse pasientene, sier hun.

Hun poengterer at LAR-pasientene har pasientrettigheter som skal ivaretas. Likevel opplever mange å bli mistrodd.

– Det finnes cirka 8000 LAR-pasienter her i landet. Det vi har sett er nok bare toppen av et isfjell, sier Damsgaard.

I Pasient- og brukerombudets nasjonale årsmelding står det at LAR-pasienter må gis en større medvirkning til sin egen behandling.

Hanne Damsgaard, pasient- og brukerombud i Agder.

Hanne Damsgaard er pasient- og brukerombud i Agder. Hun mener LAR-pasientene må gis større medvirkning i behandlingen, og i valg av medikamenter.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Beviste at hun ble syk

For å bevise at hun faktisk ble syk av medisinen hun fikk, samtykket Nina Austad til å legges inn. Så fort hun fikk det flytende metadonet ble hun dårlig.

– Jeg spydde første dagen. Heldigvis.

Etter gjentatte søknader fikk Austad til slutt metadon i pilleform.

Nå er hun frisk nok til å kunne nyte en kaffe i vårsola.

Det er også til stor lettelse for dem rundt henne.

– Jeg er voldsomt glad for at Nina nå har fått tabletter. Jeg ser en enorm forskjell i helse og fungering, sier Åse Valand, miljøterapeut i Kristiansand kommune.

Les også Flere barn utsettes for vold: – En skremmende utvikling

Mobbesak anonym gutt

– Haster for mange

Austad er glad at hun fikk hjelp, men mener det haster for mange andre.

– Jeg tenker på alle som ikke har den oppfølgingen jeg har klart å skaffe meg. Det er så synd på dem. De dør jo. De dør bare rundt meg.

Følelsen av å bli mistrodd var tung å bære.

– Hadde jeg feilet noe annet, hadde jeg jo fått en annen type medisin. Jeg ble på en måte kriminalisert, sier Austad.

Austad går til behandling på Sørlandet sykehus som på generelt grunnlag ikke vil kommentere saken.

Nina Austad

Nina Austad er endelig frisk nok til å leve et ganske normalt liv.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

null
Spiller nå
Feiret Eid med bønn og kake i Kristiansand 01:53
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 15 0,62 kr
Dyrest kl. 08 1,55 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
 • Dusje 4,8 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,6 kr En vask
 • Varmeovn 1,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
  + 6,1 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 4,9 %