Lamaer skal hjelpe rusavhengige

På Jegersberg gård i Kristiansand brukes lamaer som en del av behandlingen for å hjelpe rusavhengige å bli rusfrie. Rehabiliteringsarbeidet ved gården er unikt i Norge.