Hopp til innhold

Kunne spart store summer på veibygging

Veimyndighetene kunne sannsynligvis spart store summer på å dele opp utbyggingskontrakten ved store veiprosjekter. Det viser en studie av ny E18, som er under bygging mellom Arendal og Tvedestrand.


Arbeid med rundkjøring på E18

Tilførselsveiene mellom nye og gamle E18 i Tvedestrand ble laget lenge før hovedveien skal bygges.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Konklusjonen kommer i en fersk rapport, utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS, bestilt av Maskinentreprenørenes forbund.

Rapporten har konkret sett på utbyggingen av E18 mellom Arendal og Tvedestrand, som har en total kostnadsramme på 5,5 milliarder kroner, den største enkeltkontrakten som er utlyst i norsk samferdsel noensinne.

Den kunne med fordel vært delt i to, er rapportens konklusjon.

E18 veibygging

Store veiutbygginger bør ikke gis som en totalentreprise, men bør deles i to, mener Maskinentreprenørenes forbund. Her fra byggingen av tilførselsveier mellom gamle og nye E18 i Tvedestrand.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Taper kampen

Maskinentreprenørenes forbund (MEF) frykter nå at norske, små og mellomstore entreprenører taper kampen om veimilliardene mot de store internasjonale aktørene, som har erfaring med store utbygginger.

Trond Johannesen

Administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund,Trond Johannesen frykter veimyndighetene går for fort fram når nye store kontrakter utlyses.

Foto: NRK Sorlandet / NRK

– Vi er opptatt av å bygge opp kompetanse i det norske anleggsmarkedet. Da må kontraktene tilrettelegges slik at disse dyktige entreprenørene har mulighet til å delta i konkurransen, sier Trond Johannesen, administrende direktør i MEF.

En av grunnene til at det vil være mer lønnsomt å splitte store kontrakter, er at store kontrakter gir økt risiko, og dette må bakes inn. Dermed går vinningen opp i spinningen, tror Johannesen.

– En av våre sterke anbefalinger til myndighetene er at man må øke kontraktstørrelsene gradvis, og tenke langsiktig, sier han.

Kart ny E18 Arendal Tvedestrand

Kartet viser hvor den nye veistrekningen mellom Arendal og Tvedestrand skal bygges.

Foto: Kart Statens vegvesen

– Samferdselskontraktene må utvikles i takt med det norske anleggsmarkedet. Vi må ikke øke kontraktstørrelsen for raskt, mener Johannesen.

Tilbakevises av Nye Veier

Men rapportens konklusjoner tilbakevises av Nye Veier AS, som har lagt opp til en stor entreprise på den nye E18-strekningen mellom Arendal Tvedestrand.

– Vi har gått gjennom hele strekningen for å se om det er hensiktsmessig å dele dette opp, eller utarbeide det som en stor kontrakt.

Anette Aanesland

Direktør for utbygging og teknologi i Nye Veier AS, Anette Aanesland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Vi har da landet på at en store kontrakt er riktig i dette prosjektet, sier Anette Aanesland, direktør for utbygging og teknologi i Nye Veier AS.

Hun viser også til at av fire prekvalifiserte entreprenører, er det tre norske og en utenlandsk.

Tydelig bevis

Dermed skulle det være et tydelig bevis på at også norske selskaper kan konkurrere om de største kontraktene, mener hun.

– Vi lyktes jo med den strategien vi har hatt på strekningen Tvedestrand Arendal med at det var ti entreprenører som ønsket å bli prekvalifisert på en stor totalentreprise, hevder Aanesland.

–Vi er veldig godt fornøyd med at vi har med oss fire i den fasen vi er i nå.

I desember blir det avgjort hvem som får hovedentreprisen på byggingen av den nye hovedveien mellom Tvedestrand og Arendal.

Veiarbeid E18

I desember blir det klart om et av de tre prekvalifiserte norske selskapene eller det ene utenlandske får jobben med å bygge ny vei mellom Arendal og Tvedestrand.

Foto: Pål Tegnander / NRK
null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 1,22 kr
Dyrest kl. 18 1,64 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %