Kritiske til fortsatt surfeforbud på Lista

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder vil fortsatt ha totalforbud mot surfesport flere steder på Lista. Kommunen og surfere er kritiske.

Surfer

Per Christian Brodschöll surfer utenfor Lista.

Foto: Otto Motzke / foto.no

I mange år har det vært konflikt mellom fuglefredning og vind- og brettsportmiljøene.

Dersom Fylkesmannen får det som han vil blir det blant annet forbudt surfe et attraktivt sted like utenfor Nordhasselvika på Lista.

– Den bølga som vi kaller Bua, som ligger utenfor Nordhasselvika, er det vanskelig for oss surfere å ikke ha tilgang til, sier surfer Inge Kvivik.

Han innser at Nordhasselvika må være vernet av hensyn til sjøfugl, og sier seilingen som skjer der, også kan skje andre steder.

Inge Kvivik og Pål Klevan

Surfer Inge Kvivik og Pål Klevan fra Fylkesmannens miljøavdeling.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Kommer fra hele Europa

Han er likevel kritisk til at store deler av området er vernet, og forbudt for surfere.

– Listastrendene trekker til seg surfere fra hele Europa til Lista, sier han.

– Fugleartene er viktige, men det handler også om at mennesker må få lov til å ha et levende og uttalt forhold til naturen, og om at vi som nasjon skal se verdien i å ha såpass spektakulære naturfenomener som bølgene og strendene her er, sier Kvivik.

Vil bevare fuglene

– Vårt hovedansvar er å ta vare på fuglene i et internasjonalt viktig fuglefredningsområde som vi har på Lista, sier senioringeniør Pål Klevan i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

– Vi forstår at spesielle deler av Listastrendene er attraktive for surfere. Vi ønsker ikke å ødelegge for dem som bruker bølgene. Men vi må forvalte områdene etter den kunnskapen vi til enhver tid har. Og i dag vi har ikke god nok kunnskap om fuglenes bruk av områdene knyttet til spesielle værfenomener, sier Klevan.

Klevan håper på innspill når de nye reglene sendes ut på høring.

Surfer
Foto: Otto Motzke / foto.no

Hindrer friluftsinteresse

Farsund-ordfører Arnt Abrahamsen synes vernet av sjøfugl fortsatt står for sterkt, og er til hinder for friluftsinteressene.

– Vi har stor forståelse for at fugle- og dyreliv skal være vernet i noen perioder, men i store deler av året kunne dette vært lempet på, sier Abrahamsen.

Arnt Abrahamsen

Arnt Abrahamsen, ordfører, Farsund (Ap).

Han er skuffet over at langt færre surfere benytter området nå, sammenlignet med tidligere.

– Vi vil gjerne at de flotte lange strendene vi har skal ha plass til både dyre- og fugleliv, men også menneskeliv, sier Abrahamsen.

Fylkesmannen viser til at Lista-området er svært viktig for flere truede fuglearter, når de nå sender nye forskrifter ut på høring. Ordfører Abrahamsen vil ha større åpning for vannsport.

– Vi håper at vi med våre innspill kan komme i en tett dialog med vernemyndighetene om saken.

– Vi frykter ikke de nye reglene, men vi er jo ikke helt enig. Det er bra at det nå er dialog. Men vi er ikke i mål med hva vi kan leve med, slik jeg ser det, sier surfer Inge Kvivik.