Myker opp surferegler

Fylkesmannen foreslår en oppmykning av surfesport-forbudene på Lista. I mange år har det vært konflikt mellom fuglefredning og vind- og brettsportmiljøene.

Surfer

Per Christian Brodschöll surfer utenfor Lista

Foto: Otto Motzke / foto.no

– Vi foreslår justeringer i tre av fuglefredningsområdene på Lista som skal gjøre det litt smidigere å bedrive surfeaktivitet, sier Pål Klevan, senioringeniør i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Det foreslås en gjennomseilingssone i et område som heter Fuglevika, samt å åpne opp for bølgesurfing i Store Havika. I tillegg foreslås noen justeringer rundt området som heter Kviljoodden, der det er en litt komplisert vernegrense.

Senioringeniør Pål Klevan

Senioringeniør hos Fylkesmannen, Pål Klevan, mener de imøtekommer surfemiljøets ønsker.

Foto: Marianne Furuberg / NRK

– Vi gjør noen endringer som gjør at det er litt lettere å forholde seg til hva som er lovlig der, forklarer Klevan.

Banebrytende studier

Ifølge Klevan har det vært veldig lite tilgjengelig kunnskap på området før og han mener studiene er banebrytende.

– Vi har gjort forsøk i felt der vi har hatt brettseilere på vannet samtidig som det er fugler der. Slik har vi kunne se på avstanden for forstyrrelser og vurdert ulike aktiviteters påvirkning på fugl, forklarer Klevan.

Ifølge studiene er kiting den sporten som forstyrrer fuglene mest, og ifølge Klevane er ikke det overraskende.

– Det er jo den aktiviteten som gjør mest ut av seg, mens en bølgesurfer er mye mindre visuelt synlig, forklarer han.

Ikke full seier

Per Christian Brodschöll representerer Lista Bølgerytterforening, og bor selv i strandkanten på Lista.

– Jeg har vært involvert i denne konflikten i 25 år og det er først nå vi opplever at de virkelig kommer oss i møte, så det er positivt, sier Brodschöll, men legger vekt på at de ikke ser på dette som en full seier.

Per Christian Brodschöll, vindseiling

Per Christian Brodschöll er selv aktiv i surfemiljøet på Lista.

Foto: Otto Motzke / foto.no

De ønsker lignende løsninger for spesielt to andre plasser på Bausje, Nordhasselvika.

– Det ene stedet er Litlerauna, der det blir forhold for bølgeseiling av topp internasjonal kvalitet mellom 5 til 10 dager i året. Og det andre er inni Nordhasselvika der vi hadde håpet at det skulle bli åpent for seiling noen måneder på sommeren, slik at folk som bor i bygda kunne gå på stranda seile her, forklarer Brodschöll.

Ikke aktuelt

Pål Klevane hos Fylkesmannen sier at det ikke er noen åpning for dette.

– Det viser seg at disse områdene er veldig viktig for fugl hele året, og spesielt kanskje på sommeren, forklarer Klevane, som føler de har kommet surfemiljøet i møte.


– Av de seks fuglefredningsområdene så har det kommet innspill fra surfemiljøet om at vi bør lempe på regelverket i fire områder. Vi gjør en oppmyking i tre av disse, sier Klevane.

Surfer
Foto: Otto Motzke / foto.no